Now showing items 1-10 of 10

 • FMCW Radar Performance for Atmospheric Measurements 

  Ince, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  Frequency-modulated continuous-wave radars (FMCW) have been used in the investigation of the atmosphere since the late 1960’s. FMCW radars provide tremendous sensitivity and spatial resolution compared to their pulsed ...
 • Multispektrální analýza obrazových dat 

  Novotný, Jan
  Letecký hyperspektrální dálkový průzkum Země je využíván jako prostředek pro monitorování aktuálního stavu složek životního prostředí. Tato práce se zabývá analýzou hyperspektrálních dat s cílem segmentace korun stromů. ...
 • New Approaches in Airborne Thermal Image Processing for Landscape Assessment 

  Pivovarník, Marek
  Letecká termální hyperspektrální data přinášejí řadu informací o teplotě a emisivitě zemského povrchu. Při odhadování těchto parametrů z dálkového snímání tepelného záření je třeba řešit nedourčený systém rovnic. Bylo ...
 • Normalizace hyperspektrálních obrazových dat 

  Grísa, Tomáš
  Letecký hyperspektrální dálkový průzkum Země slouží pro monitorování a analýzu různých složek životního prostředí. Tato práce se zabývá hyperspektrálními obrazovými daty, především jejich normalizací vzhledem k úhlu snímání. ...
 • Towards Automatic UAS-Based Snow-Field Monitoring for Microclimate Research 

  Gábrlík, Petr; Janata, Přemysl; Žalud, Luděk; Harčarik, Josef (MDPI, 2019-04-25)
  This article presents unmanned aerial system (UAS)-based photogrammetry as an efficient method for the estimation of snow-field parameters, including snow depth, volume, and~snow-covered area. Unlike~similar studies employing ...
 • Vyhledávání lesů v obraze 

  Kyjovský, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem metod a postupů, které se používají pro vyhledávání lesů v leteckých a družicových snímcích. Práce shrnuje a popisuje metody digitálního zpracování obrazu. Dále je práce zaměřena na ...
 • Vyhledávání vodních objektů v obraze 

  Čeloud, David
  Bakalářská práce popisuje historii remote sensing, strukturu satelitních snímků, jejich zpracování a analýzu. Definuje multispektrální prostor a vysvětluje základy kvantitativní analýzy a rozdíly mezi supervised a unsupevised ...
 • Využití dálkového průzkumu země (DPZ) při řešení problematiky neoprávněného kácení trvalých porostů 

  Introvičová, Sabina; Hájek, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Při zpracování znaleckých posudků patřících do oblasti Forenzní ekotechniky: les a dřeviny je možné využít data DPZ. V současné době jsou data některých satelitů volně přístupná na internetu. Společně s volně přístupným ...
 • Využití UAV v geofyzikálním průzkumu – rešeršní studie 

  Hlůšek, Josef
  Práce se zabývá možnostmi použitím UAV (bezpilotních létajících prostředků) v geofyzikálním průzkumu. Práce představuje přehled metod a snímačů používaných v geofyzikálním průzkumu terénu, přehled komerčně dostupných UAV ...
 • Využívání dat dálkového průzkumu Země ve znaleckých posudcích 

  Introvičová, Sabina (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
  Na zjištění míry používání dat dálkového průzkumu Země (DPZ) ve znaleckých posudcích) byl proveden průzkum dotazníkovou metodou. Dotazníky byly distribuovány dvěma způsoby. Prvním způsobem distribuce byla osobní žádost ...