Now showing items 1-15 of 15

 • Faktory ovlivňující pracovní motivaci a spokojenost zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Robeová, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Jihomoravská armaturka spol. s r.o. Teoretická část pojednává o teorii pracovní motivace a faktorech spokojenosti ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců TMT spol. s r.o. 

  Čmelíková, Michala
  Cílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat proces motivace a evaluace zaměstnanců ve společnosti TMT spol. s r.o. na základě získaných informací. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska dané problematiky. ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Hamrová, Nela
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a návrh změn v motivačním systému a systému odměňování vybrané společnosti. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení základních pojmů z dané problematiky. V další části je představena ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Přívratská, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu systému motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti Zemědělsko obchodní družstvo Zálší. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. V ...
 • Motivační systém firmy 

  Závodský, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje motivácii zamestnancov ako aj systému ich odmeňovania v sledovanej firme, ktorá je zameraná na výrobu a opracovanie kovových výrobkov a polotovarov. Diplomová práca pojednáva o analýze súčasného ...
 • Návrh motivačního systému firmy 

  Häusler, Miroslav
  Diplomové práce se zabyvá návrhem motivačního systemu ve firmě. Prace je rozdělena do dvou častí. Teoretická část je zaměřena na pracovní motivaci a odměňování zaměstnanců. Praktická část obsahuje analyzu motivačního ...
 • Návrh na zlepšení systému odměňování zaměstnanců společnosti Uniagro, s. r. o. 

  Jelínková, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hodnocení a odměňování zaměstnanců. Definuje základní pojmy potřebné pro pochopení řešené problematiky. Popisuje možnosti a formy odměňování zaměstnanců. Text bakalářské práce ...
 • Návrh na zlepšení systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Hošková, Soňa
  Obsahem bakalářská práce je návrh změn v systému odměňování zaměstnanců společnosti RAVEL Plus, s r. o. V teoretické časti práce jsou definovány pojmy důležité pro pochopení daného tématu. Další část je věnována analýze ...
 • Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Tomanová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá návrhem na rozvoj systému odměňování ve vybrané společnosti s využitím konceptu celkové odměny. V první části je využita faktografická rešerše pro popsání teorie a lepší pochopení problematiky. ...
 • Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku 

  Effenberk, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o systému hodnocení a odměňování pracovníku v konkrétním podniku, kde byla tato oblast opomíjena. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti hodnocení a odměňování pracovníků, dále analyzuje současný ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců vybrané společnosti 

  Janečková, Veronika
  Tato bakalářská práce se věnuje systému odměňování zaměstnanců v organizaci ABC a.s. První část práce obsahuje teoretické poznatky týkající se tématu odměňování, na základě těchto poznatků je pak v druhé části práce ...
 • Odměňování zaměstnanců a jeho vliv na stimulaci a motivaci v konkrétním podniku 

  Bohuslavová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odměňování a jeho vztahu k motivaci a stimulaci zaměstnanců. Teoretické poznatky jsou cíleny popsat nejen obecnou charakteristiku odměňování, ale také charakterizovat samotné systémy ...
 • Odměňování zaměstnanců ve společnosti LIKO SÁDEK, s.r.o. a jeho vliv na motivaci 

  Doležal, Petr
  Diplomová práce pojednává o systému odměňování ve vybraném podniku s akcentem na možnosti poskytování zaměstnaneckých výhod pro podporu zvýšení motivace, produktivity práce a spokojenosti zaměstnanců. První část práce je ...
 • Systém odměňování v podniku 

  Žejšková, Kristýna
  Předmět diplomové práce „Systém odměňování v podniku“ analyzuje současný stav odměn a benefitů ve společnosti MARS Svratka, a.s. jako součást systému odměňování. Dále definuje jejich úlohu, smysl a navrhuje možná opatření ...
 • Systém odměňování zaměstnanců 

  Skuhravý, Kevin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování systému pro odměňování zaměstnanců jak teoreticky, tak i prakticky v rohatecké firmě jménem DELTA METAL s.r.o. Teoretická část obsahuje základní informace z této oblasti, ...