Now showing items 1-5 of 5

 • Motivace a stimulace zaměstnanců 

  Dědoch, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku motivace a stimulace zaměstnanců ve firmě Gala, a. s. Prostějov. Cílem práce je zhodnotit současný motivační systém v podniku a navrhnout doporučení, která přispějí ke zvýšení ...
 • Návrh databázové aplikace pro podporu finančního rozhodování v oblasti odměňování zaměstnanců 

  Ohnůtková, Lucie
  Tématem mé bakalářské práce je problematika informačních systémů s akcentem na databázové systémy. Součástí je vytvoření databáze v prostředí MS Access a následné aplikace, jejímž cílem je poskytovat informace zejména z ...
 • Návrh motivačního systému zaměstnanců v obchodní společnosti 

  Kučera, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému společnosti MONING BRNO, s.r.o. Obsahuje návrhy na zlepšení motivačního systému společnosti, tak aby se zlepšila firemní kultura, motivace a spokojenost ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu 

  Vaverka, Jan
  Tato práce je zaměřena na rozvoj motivačního programu firmy Unistav a.s. Analýza stávajícího motivačního programu je provedena na základě dotazníkového šetření, rozhovorů a studia podnikových materiálů. Na základě zjištěných ...
 • Návrh systému hodocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Zemanová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením a odměňováním zaměstnanců, které vede k zvýšení jejich motivace. Teoretická část je zaměřena na motivaci, metody hodnocení a formy odměňování. Na základě analýzy je porovnán stávající ...