Now showing items 1-11 of 11

 • Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

  Dědek, Dušan
  Tato práce je zaměřena na problematiku akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů a výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro zvolený objekt. První část popisuje obnovitelné zdroje a jejich užití v ...
 • Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro firmu 

  Šmatlo, Filip
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh fotovoltaického systému pro firmu. V první části je rozebrána problematika výroby elektrické energie ze Slunce. Popsány jsou technologie výroby fotovoltaických článků a technologie ...
 • Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení pro bytové domy 

  Hvězda, Jan
  Bakalářská práce s názvem „Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení pro bytové domy“ je zaměřena na návrh zdroje tepla pro vytápění bytového domu. Vytápění objektu je řešeno deskovými a trubkovými otopnými tělesy. V ...
 • Vodík a automobil 

  Břoušek, Lukáš
  Práce vznikla za účelem porovnání možností pohonu osobního automobilu za pomoci vodíku. Popíšeme jeho vlastnosti, způsoby výroby, skladování, distribuci i možnosti využití. Blíže vysvětlíme princip dosud známých zařízení ...
 • Vodíkové nádrže pro automobilní aplikace 

  Báborský, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o problematice skladování a uchovávání vodíku především pro automobilní aplikace. Je zde popsána charakteristika vodíku, vysokotlaké nádrže na vodík, výroba vodíku elektrolýzou a s ní spojená ...
 • Vytápění s pomocí obnovitelných zdrojů energie 

  Oravec, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh vykurovania a prípravy teplej vody v bytovom dome s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Teoretická časť je zameraná na solárne kolektory a ich technické vlastnosti. Výpočtová ...
 • Využití biomasy v České republice 

  Malínský, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá obnovitelným zdrojem energie, konkrétně biomasou, a jejím využitím v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je teoretická zabývající se formou rešerše obecnou ...
 • Využití obnovitelných zdrojů pro polyfunkční dům 

  Němec, Filip
  Cílem mé závěrečné práce je seznámit se s problematikou obnovitelných zdrojů energie a jejího využití. Práci jsem si rozdělil do 3 částí. První část je teoretická a zabývá se obnovitelnými zdroji tepla. Konkrétně řeší ...
 • Využití obnovitelných zdrojů realizací fotovoltaické elektrárny Drásov 

  Novotný, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o využívání obnovitelných zdrojů energií, konkrétně o fotovoltaických elektrárnách. Jsou schopné nejen přispívat k regeneraci životního prostředí a tvorbě elektřiny, ale také navíc k tvorbě ...
 • Využití obnovitelných zdrojů v bytovém domě 

  Spratková, Nikola
  Práce se věnuje návrhu vytápění a přípravy teplé vody bytového domu. První část se zabývá obnovitelnými zdroji energie obecně. Náplní druhé části je pak samostatný návrh vytápění a přípravy teplé vody za využití konkrétního ...
 • Výroba elektrické energie z bioplynu 

  Kovář, Martin
  Cílem této bakalářské práce je rozbor a popis problematiky kombinované výroby elektrické energie a tepelné energie z bioplynu. Bioplyn patří do kategorie obnovitelných zdrojů energie. První část práce je věnována výrobě a ...