Now showing items 1-18 of 18

 • The Assessment of the Technical Condition of the Water Distribution Systems 

  Tuhovčák, Ladislav; Tauš, Miloslav; Kučera, Tomáš (Elsevier, 2014-12-17)
  The paper deals with auditing the technical condition of the Water Distribution Systems (WDS) and its individual elements. The paper presents the methodology of determining the operating and technical indicators (TI) for ...
 • Farma chovu skotu Helvíkovice 

  Dědečková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá obnovou a dostavbou hlavního objektu areálu Dolní Dvůr v Helvíkovicích v Pardubickém kraji. Cílem této práce je najít vhodné architektonické a urbanistické koncepce, která by splňovala požadavky ...
 • Materiály pro obnovu omítek historických staveb 

  Kolouchová, Eliška
  Hlavním cílem této bakalářské práce je podat přehled o sortimentu suchých omítkových směsí vhodných pro obnovu fasád historických objektů na současném českém trhu. Dále si tato práce klade za cíl seznámit s vývojem omítkářství ...
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Veveří - Žerotínovo náměstí 

  Holá, Martina
  Předmětem řešení je revize zástavby vymezující severozápadní část Žerotínova náměstí, která je v současné době tvořena tzv. Bílým domem (Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, VOŠ zdravotnická). Návrh vychází ...
 • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

  Adamcová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá obnovou Svatotomášského dvora v Brně. Jde o prostory jezdeckého klubu TJ Moravan, který sídlí na pomezí městských částí Brno-Střed a Brno-Žabovřesky, nedaleko centra města. Zadání práce vychází ...
 • Obnova areálu Tasovického mlýna 

  Joja, Marie
  Zadáním diplomové práce byla obnova areálu Tasovického mlýna. Scénář obnovy obsahuje čtyři základní fáze obnovy komplexu. V první fázi je objekt očištěn a konstrukce zakonzervovány, jsou definovány venkovní plochy areálu, ...
 • Obnova hermetických potrubních průchodek 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Řešené téma se zabývá obnovou potrubních hermetických průchodek v primárním okruhu jaderné elektrárny. Na začátku je popsána jaderná elektrárna Dukovany od obecného popisu až k detailnímu popisu obnovované komponenty s ...
 • Obnova pivovaru Boskovice 

  Heimer, Jan
  Cílem práce bylo navržení obnovy bývalého zámeckého pivovaru v Boskovicích v okresu Blansko. Navrhovanými provozy jsou restaurace s minipivovarem, pivní lázně pod klenbami suterénu a multifunkční sál se zázemím. Většími ...
 • Panský dvůr Boskovice 

  Podivínská, Adéla
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v letním semestru 2. ročníku bakalářského studia. Úkolem bylo řešení obnovy a nového využití objektu s půdní vestavbou, v současné době nevyužívaného, objektu ...
 • Penzion Repechy 

  Kavková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá obnovou a dostavbou selského stavení v Repechách na Drahanské vrchovině. Cílem této práce je nalezení vhodné architektonické a urbanistické koncepce, která by splňovala požadavky pro nové funkční ...
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - PRÁDELNY A ČISTÍRNY CHRIŠTOF VE VYŠKOVĚ 

  Opatrný, Vladimír
  PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - PRÁDELNY A ČISTÍRNY CHRIŠTOF VE VYŠKOVĚ. K návrhu bylo přistoupeno jako k celkové asanaci území se zanecháním a znovuvyužitím jednoho centrálního objektu. Dále zde bylo umístěno několik ...
 • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

  Hlubinková, Monika
  Diplomová práce týkající se rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zabývá zanalyzováním současného stavu města, vyhodnocením jeho problémů a potenciálů, a následným návrhem urbanistického, ...
 • REVITALIZACE A OBNOVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VE VELKÝCH NĚMČICÍCH 

  Kubovič, Marko
  Cieľom diplomového projektu s názvom Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev vo Veľkých Němčiciach, bolo nájsť správny prístup k hľadaniu nového využitia bývalého objektu pivovaru nachádzajúceho sa v centre obce. ...
 • Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín 

  Soušková, Anna
  Předmětem diplomové práce je urbanistické řešení revitalizace území Filmových ateliérů Zlín, jeho obnova pro filmovou tvorbu a další využití. Vizí je v dané lokalitě docílit formou vzájemně propojených dílčích záměrů ...
 • Sanace vodovodní sítě a přípojek 

  Skryja, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou z oblasti sanace vodovodních sítí a přípojek. V práci jsou zmíněný poznatky a informace týkající se tohoto odvětví. V první části je zpracována rešerše dané problematiky. V druhé ...
 • Studie obnovy vybrané části vodovodní sítě 

  Skryja, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá studií obnovy vybrané části vodovodní sítě, konkrétně úsekem ocelového vodovodního přiváděcího řadu v blízkosti města Velké Meziříčí. V rámci této studie je provedeno zhodnocení současného ...
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Vacek, Jiří
  Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, ...
 • Urbanistické řešení sportovního areálu v Brně za Lužánkami 

  Zach, Jakub
  Diplomová práce se zabývá transformací a novým návrhem funkčního využití území Za Lužánkami v katastrálním území Ponava městské části Královo Pole ve městě Brno. Areál je vymezen ulicemi Sportovní, Drobného a Tř. Generála ...