Now showing items 1-16 of 16

 • Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu v Brně 

  Zahradníková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou pasportu rodinných domů a jeho vytváření. První část práce popisuje pasportizaci z teoretického hlediska, její výhody, účely a rozdělení, možné zadavatele pasportizace a také její ...
 • Rám historického motocyklu 

  Dítě, Michal
  Tato práce se zabývá změnou mechanických vlastností rámu historického motocyklu vlivem úbytku materiálu korozí. Dále pak popisuje postup renovace rámu historického motocyklu.
 • Rekonstrukce bývalého okresního soudu ve Zlíně 

  Boček, Adam
  Na základě studie, vytvořené v předmětu AG34 v třetím ročníku, je zpracována následující bakalářská práce, která studii dále rozvádí do stupně dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Tématem ...
 • Rekonstrukce Knurrova paláce, Fulnek 

  Kvapilová, Vendula
  Diplomová práce řeší rekonstrukci a sanaci nemovité kulturní památky ve městě Fulnek. Jedná se o čtyřkřídlý objekt s téměř obdélníkovým atriem. Hlavním předmětem diplomové práce je změna užívání stavby a návrhy opatření ...
 • Rekonstrukce mostového jeřábu 

  Ježek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na renovaci mostového jeřábu. Hlavním cílem bakalářské práce je navržení všech pohonů a navržení mechanických součástí, které bude nutno po výměně motorů taktéž zrenovovat. Bakalářská práce je ...
 • Renovace automatické hry Forbes 

  Srubian, Jan
  Bakalářská práce se zabývá renovací automatické hry Forbes vyrobené v rozmezí let 1926 až 1936. Teoretická část bakalářské práce popisuje stručné shrnutí historie výherních automatů na českém území a rozbor stavu výherního ...
 • Renovace historického vozu Trabant 601 

  Krček, Štěpán
  Cílem této závěrečné bakalářské práce je vytvoření technického postupu prací při renovaci automobilu Trabant 601 a následně postup aplikovat v praxi. První část práce se věnuje historii a vývoji automobilky VEB Sachcenring ...
 • Renovace licích forem technologií laserového navařování 

  Cicha, Tereza
  Diplomová práce se zabývá studiem technologie laserového navařování a možnostmi jejího uplatnění při renovacích licích forem vyrobených z nástrojové oceli pro práci za zvýšených teplot. V teoretické části jsou popsány ...
 • Renovace motocyklu 

  Štěpán, Radim
  Hlavním cílem bakalářské práce je soupis úkonů a poznatků pro úspěšnou renovaci motocyklu ČZ 175 monoblok z roku 1935. Bakalářská práce začíná historií České zbrojovky do roku 1953. Dále pokračuje teoretickým soupisem ...
 • Renovace železničního dvojkolí 

  Halásek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozborem a popisem renovací železničních dvojkolí. Téma nabízí celkový náhled na technologii, podmínky a možnosti oprav. V teoretické části je zmíněno základní názvosloví s přehledem možných ...
 • Ruční pracovní nářadí pro renovační účely 

  Klika, Jiří
  Diplomová práce se zabývá renovací traktoru Zetor 6911 s využitím metod ručního obrábění kovů. Teoretická část je zaměřena na historický vývoj obrábění a charakteristiku jednotlivých metod ručního obrábění. Mezi možnosti ...
 • Sanace kanalizačních přípojek a šachet na stokové síti 

  Holeš, Petr
  Práce popisuje současný stav technologie určené k sanaci šachet a přípojek. Uveden je nejprve výčet metod s technickým popisem, dále jejich porovnání a příklady technologií. Příslušné kapitoly uzavírají doporučení ...
 • Sanace vodovodní sítě a přípojek 

  Skryja, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou z oblasti sanace vodovodních sítí a přípojek. V práci jsou zmíněný poznatky a informace týkající se tohoto odvětví. V první části je zpracována rešerše dané problematiky. V druhé ...
 • Sportovní centrum a renovace areálu sportovního komplexu „Start“ v Kyjevě 

  Krasnikov, Yevhenii
  Diplomová práce se zabývá návrhem budovy sportovního centru v areálu stadionu Start v Kyjevě, s využitím maximální plochy zástavby co umožňuje parcel, z ohledem na odstupy a chránící pásma. Území areálu stadionu vlastní ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt a nebytový prostor v lokalitě Brno - Lesná 

  Urbánek, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt a nebytový prostor v lokalitě Lesná, kde jsou vystavěné typové panelové stavby a to vícebytové typu J. Jsou zde použité nejběžnější ...
 • Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě 

  Dvořák, Pavel
  Tématem této bakalářské práce je vypracování, vyhodnocení a porovnání alternativních způsobů řešení rekonstrukce části stokové sítě. K tomu účelu je tato bakalářská práce rozdělena na dvě části. V první části je provedeno ...