Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza technických specifikací a možností terapeutických RTG pro nenádorové terapie 

  Pospíšil, Milan
  Tato práce se zabývá využitím rentgenového záření pro nenádorovou terapii. Popisuje vznik rentgenového záření, jeho účinky na lidský organismus a jak se před ním chránit. Dále je zde shrnuto, jaké nemoci se dají ozařováním ...
 • Aplikace analytických metod využívajících RTG záření v oblasti analýz stavebních materiálů 

  Klekner, Martin
  Diplomová práce se zabývá zejména rentgenovou fluorescenční analýzou (tzn. XRF analýzou) stavebních materiálů. Komplexním způsobem analyzuje vlivy, které limitují přesnost získávaných dat, vytváří nové metodiky pro rychlou ...
 • Defektoskopie s využitím RTG 

  Velím, Michael
  Tato diplomová práce se věnuje problematice spjaté s odhalováním vad ve výrobním procesu v oblasti elektrotechniky pomocí rentgenového záření. Shrnuje poznatky technologických možností rentgenového zařízení Cougar od firmy ...
 • Laboratorní úlohy z RTG zobrazovacích systémů 

  Kuchař, Otakar
  Bakalářská práce se zabývá studií rentgenového záření a výpočetní tomografie. První část této práce obsahuje vysvětlení základních fyzikálních principů, je věnována elementárním částicím, atomu a ionizujícímu záření. ...
 • Moderní zobrazovací metody v medicíně 

  Pařízek, Aleš
  Cílem této práce je popsat základní principy a fyzikální veličiny spjaté s jednotlivými zobrazovacími metodami a poté jednotlivé metody porovnat. Práce popisuje vznik rentgenového záření, jeho interakci s různými materiály ...
 • Softwarový nástroj pro výuku rentgenových systémů 

  Doležalová, Anna
  Tato bakalářské práce nejprve vysvětluje základní funkce rentgenových systémů a zabývá se především různými možnostmi jejich zobrazování. Následně je pomocí programu MATLAB vytvořen software simulace rentgenu. Ten umožňuje ...