Now showing items 1-5 of 5

 • Datová integrace mezi databázovými systémy 

  Papež, Zdeněk
  Tato diplomová práce pojednává o datové integraci, která je využívána pro přenos dat mezi různými databázovými systémy a to v obou směrech - migrace a replikace dat. Seznamuje nás s technologiemi distribuovaných databází. ...
 • Návrh a implementace SAP CAR s automatickým zotavením z havárie 

  Svitálek, Petr
  Podstatou této diplomové práce je návrh a zavedení SAP CAR (Customer Activity Repository) jakožto aplikace do stávajícího zákaznického podnikového informačního systému. Po analýze současného stavu je následně vytvořeno ...
 • Návrh distribuovaného souborového systému 

  Ďulík, Jan
  Hlavním záměrem této práce je navrhnout a implementovat distribuovaný souborový systém pro ukládání dat na projektu, v němž jsou zapojeny geograficky oddělené pracovní skupiny. Velká pozornost je věnována analýze situací, ...
 • Návrh distribuovaného systému pro zpracování školní matriky ZŠ, SŠ, VOŠ 

  Martiš, Viktor
  Jednou z podmínek úspěchu software na trhu je jeho neustály vývoj a udržování jeho kondice vzhledem na aktuální technické prostředky. Proto i software SAS hledá způsob, jako ještě lépe uspokojit požadavky svých uživatelů. ...
 • Podpora různých typů replikace v programu FreeIPA 

  Hamada, Ondřej
  Velmi rozšířeným prostředkem pro správu uživatelských účtů a řízení přístupu k výpočetní infrastruktuře a službám je kombinace protokolů LDAP a Kerberos. Instalace jakož i samotná správa sítě postavené nad těmito technologiemi ...