Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh řešení Business Intelligence 

  Drdla, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navrhnutí řešení Business Intelligence a zvážit jeho dopady na rozhodovací procesy, náklady na zavedení, celkový přínos pro firmu a dále vytvoření návrhu, který pomůže změnit nynější neuspokojivou ...
 • Využití nástrojů Business Intelligence k zefektivnění zákaznického centra 

  Mencner, Jacek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení Business Intelligence. Hlavním úkolem je analýza procesů kontaktu zákazníka, na jejíž základě bylo navrženo řešení Business Intelligence. Díky získaným poznatkům jsou navrženy ...
 • Vývoj VBA aplikace pro měření výkonu firmy 

  Šperka, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh aplikace v prostředí Microsoft Excel s využitím programovacího jazyka Visual Basic for Applications. Výsledné řešení nabízí nové možnosti sledování a reportování výkonnosti zaměstnanců.
 • Zpracování reklamací z pohledu kvality 

  Voborník, Petr
  Předkládaná práce se zabývá problémy zpracování zákaznických reklamací z pohledu kvality. Základní zaměření práce je představení procesu zpracování a vyhodnocením reklamací. Představuje klíčové sledované ukazatele procesu ...