Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza a agregace dat Parlamentu ČR 

  Talašová, Irena
  Cílem této práce je vytvořit různé statistiky a přehledy o fungování Parlamentu ČR v rámci jeho legislativní činnosti. Data pro tyto statistiky jsou získávána ze stránek Parlamentu a ukládána do databáze. Uživateli jsou ...
 • Návrh a implementace Business Intelligence ve webovém prostředí 

  Krupa, Peter
  Tato práce pojednává o Business Intelligence jako o nástroji pro podporu rozhodování vedení podniku. Obsahuje návrh takového nástroje ve webovém prostředí na míru konkrétní firmě. Řešení je postaveno na platformě PHP s ...
 • Návrh automatizace procesu Call centra v prostředí organizace s certifikací ISO 9001:2000 

  Hovadík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá systém pro evidenci zákaznických požadavků na pracovišti call centra v servisní organizaci. Úvodní část popisuje servisní činnosti v oblasti služeb zaměřených na platební terminály a současnou ...
 • Reporting v podmínkách vybrané firmy 

  Kuliš, Ota
  Diplomová práce se zabývá oblastí reportingu v konkrétní firmě. Teoretická část popisuje koncepci reportingu a příslušný teoretický rámec. Praktická část obsahuje analýzu firmy a současné situace reportingu. Cílem práce ...
 • Využití nástrojů Business Intelligence v současné podnikové praxi 

  Boreček, Ondřej
  Tato práce se zbývá tématem Business Intelligence, vysvětlením pojmů souvisejících a také pohledem na danou problematiku z perspektivy projektového řízení. Dále popisuje užitečnost nástrojů Business Intelligence v souladu ...
 • Webový portál s reporty o síťovém provozu 

  Zapletal, Petr
  Tato práce popisuje návrh a implementaci webového portálu s reporty o síťovém provozu. Tento systém je určen pro snadné monitorování sítě pomocí přehledných grafů a tabulek. Pro získávání statistik o provozu na síti je ...