Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh řešení elektronického obchodu pro vybranou firmu 

    Zajac, Matej
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom elektronického obchodu a jeho následnej propagácie pre vybranú firmu. Nový návrh je dôsledkom zlého technického stavu starého riešenia, ktoré navyše nebolo podporované žiadnymi možnosťami ...