Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza kontroly klopného momentu axiálního táhla řízení 

  Novotný, Petr
  Práce řeší hodnocení přesnosti měření klopného momentu táhla řízení pomocí specielního stroje. Vyhodnocuje jednotlivé parametry přesnosti, zvláště nejistotu měření.
 • Analýza systému měření ve výrobě rotačních nástrojů 

  Pavlíček, Michal
  Práce se bude zabývat analýzou měřicího systému při výrobě rotačních součástí. Cílem práce je provést literární rešerši v oblasti daného tématu a následně provést analýzu Gage R&R systému měření ve firmě ANAJ Czech s.r.o. ...
 • Handheld Real-Time PCR Device 

  Ahrberg, Christian D.; Ilic, Bojan Robert; Manz, Andreas; Neužil, Pavel (Royal Society of Chemistry, 2016-01-04)
  Here we report one of the smallest real-time polymerase chain reaction (PCR) system up to date with approximate size of 100 mm × 60 mm × 33 mm. The system is an autonomous unit requiring an external 12 V power supply. Four ...
 • Hodnocení kvality pneumatických lineárních pohonů 

  Pecl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality pneumatických lineárních pohonů. V teoretické části je popsána problematika v oblasti pneumatických válců a statistických metod pro vykonání analýzy. Praktická část obsahuje ...
 • Metrologická konfirmace měřidla - způsobilost systému měření 

  Vencl, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stavu v oboru měření délek ve společnosti Bühler, návrhem metodiky pro hodnocení způsobilosti měřidel, sběrem dat a také samotným vyhodnocením způsobilosti zvolených měřidel, kterými ...
 • Měření průměru extrudovaného vlákna s využitím numerických metod zpracování obrazové informace 

  Vostal, Jiří
  Tato práce se zabývá problémem měření průměru extrudovaných vláken. Za tímto účelem byl navržen postup využívající numerických metod zpracování obrazové informace. Použité jednotlivé metody jsou popsány v teoretické části. ...
 • Návrh zařízení pro vyvolání opakovatelného průběhu krouticího momentu při zkouškách řízení vozidla 

  Novák, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout brzdné zařízení s velkou opakovatelností a reprodukovatelností, které má sloužit k analýze systému měření. Práci jsem vypracoval ve spolupráci s firmou TRW-DAS Dačice a.s. Na začátku jsem ...
 • Neužitečné věci 

  Maloušková, Drahomíra
  Neužitečné věci. V malbě zátiší se dlouhodobě zabývám nejrůznějšími, více či méně trashovými předměty, přičemž čerpám ze zkušenosti se svým otcem, který trpí obsesivní kompulsivní poruchou hromadění věcí. Často se také ...
 • Stanovení chloridů ve farmaceutických substancích 

  Čutová, Michaela
  Téma bakalářské práce je validace metody pro „Stanovení chloridů ve farmaceutických substancích“. Tato titrační metoda s potenciometrickou indikací byla vyvinuta ve společnosti Sicor a používá se pro stanovení zbytkového ...