Now showing items 1-20 of 20

 • Aktivní výhybka reprosoustavy s využitím DSP 

  Václavík, Jiří
  Semestrální práce se věnuje mapování a ověření technologií pro zpracování projektu aktivní výhybky reprosoustavy s využitím DSP. Reproduktorová soustava bude třípásmová s otevřenou ozvučnicí. Návrh analogové výhybky takové ...
 • Bezodrazová komora malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů 

  Michalec, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezodrazové komory malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů. V teoretické části popisuje vlastnosti reproduktoru, ozvučnic, vznik stojatého vlnění a metody k ...
 • Design audio mikrosystému 

  Holzer, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem audio mikrosystému střední až vyšší třídy. Důraz je kladen především na jeho užitnost, intuitivní ovládání, ergonomické řešení a inovativní přístup k designu.
 • Design interiérové reprosoustavy 

  Sazima, Ondřej
  Cílem bakalářské práce byla analýza a návrh designu interiérové reprosoustavy. Práce je zaměřena na návrh variabilní soustavy, použitelné v téměř jakémkoli interiéru, s možností koncepce regálového nebo sloupového reproduktoru. ...
 • Design reproduktorů k PC 

  Novotný, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout design reproduktorů k PC. Tento design byl založený na předešlé analýze problematiky, která byla uplatněna při návrhu, který měl co nejvíce šetřit prostor, v němž měl působit jako ...
 • Design reproduktorů k PC. 

  Machálek, Róbert
  Predmetom mojej bakalárskej práce je sústava reproduktorov k osobnému počítaču. Ciežom je navrh-núť invenčným spôsobom design s predpokladom vytvoriť originálne riešenie s aspektom pohžadu do budúcnosti. Práca zahŕňa ...
 • Dvoupásmová stereofonní reproduktorová soustava 

  Kočvara, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pasivní dvoupásmové stereofonní reproduktorové soustavy s výkonem 50 W RMS / 8 pro běžné domácí použití. S ohledem na požadovanou citlivost 90 dB/W/m byly použity středobasové reproduktory ...
 • Koncový výkonový audio zesilovač s dvoupásmovou reprosoustavou 

  Rystvej, Matej
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť stereofónny zosilňovač s vhodnou reprosústavou pre domáce použitie. Zosilňovač má možnosť prepínania medzi režimom vyššieho a nižšieho výkonu. Je ho teda možné použiť aj s inou ...
 • Koncový zesilovač a subwoofer pro automobil 

  Kolka, René
  Tato práce popisuje návrh dvou výkonových zesilovačů pro subwoofer a pro čtyři základní automobilové reproduktory. Dále je součástí práce řešení napájecích obvodů těchto zesilovačů. Ovládání zesilovačů je realizováno pomocí ...
 • Laboratorní návrh reproduktorové soustavy 

  Šulc, Martin
  Tato práce se venuje návrhu reproduktorových soustav pomocí volne dostupných pocítacových programu. Cílem této práce je vytvorení zadání laboratorní úlohy na téma Návrh reproduktorových soustav pomocí pocítacových programu. ...
 • Laboratorní úlohy pro návrh reproduktorové soustavy 

  Vydarený, Ján
  Táto práca sa zaoberá vytvorením podkladov pre laboratórne úlohy návrhu reproduktorovej sústavy. V teoretickej časti sú vysvetlené TS parametre a vzorce pre ich výpočet, rôzne typy ozvučníc a výhybky. Práca sa zaoberá ...
 • Modulární systém pro měření charakteristik dvoupásmových reproduktorových soustav 

  Pešek, Marko
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulárního systému pro měření charakteristik dvoupásmových reproduktorových soustav, zaměřeného především na problematiku geometrie ozvučnice a umístění reproduktorů. ...
 • Návrh a konstrukce hlubokotónové ozvučovací jednotky - subwooferu 

  Holínský, Jan
  Obsahem práce je přiblížení problematiky návrhu a konstrukce hlubokotónových ozvučovacích jednotek – subwooferů a jejich použití. Práce rozebírá jednotlivé typy ozvučnic, možnosti zapojení měničů s ohledem na změny parametrů ...
 • Návrh a Konstrukce reproduktorové ozvučnice transmission line 

  Dobiášovský, Jiří
  Obsahem práce je zpracování problematiky návrhu a konstrukce ozvučnic typu transmission line. V teoretické části je nejprve zpracováno téma reproduktoru, jeho konstrukčních prvků a jejich vlivu na vlastnosti reproduktoru. ...
 • Nízkofrekvenční reprosoustava s ozvučnicí z alternativních materiálů 

  Hüttl, Ondřej
  Náplní této diplomové práce je především rozbor a popis materiálů použitelných pro výrobu ozvučnic a návrh konkrétní nízkofrekvenční reprosoustavy s ozvučnicí z umělého kamene. Pro vysvětlení funkce jsou popsány elektroakustické ...
 • Pasivní kmitočtové výhybky pro dvoupásmové reproduktorové soustavy 

  Vydarený, Ján
  Táto práca sa zaoberá návrhom pasívných reproduktorových výhybiek pre dvojpásmové reproudktorové sústavy. Cieľom sú dva rozdielne návrhy frekvenčných výhybiek, ktoré majú dosiahnuť vyrovnanú frekvenčnú modulovú charakteristiku. ...
 • Simulace akustického pole soustavy zdrojů zvukového signálu 

  Kohoutek, Jan
  Práce má za úkol popsat zákonitosti interakce zvukových vln v prostoru. Pro pochopení celého tématu jsou úvodem definovány všechny důležité fyzikální zákonitosti týkající se zvukového vlnění. Dále se zabývá frekvenčními a ...
 • Subwoofer pro PA aplikaci 

  Tylich, Ondřej
  Obsahem práce jsou teoretické znalosti v odvětví reproduktorových ozvučnic, jejich konstrukce a řešení konstrukce subwooferu dle zadání. V práci jsou popsány jednotlivé typy používaných ozvučnic a u každé jsou definovány ...
 • Úprava kmitočtových vlastností bezodrazové komory malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů 

  Fornůsek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem, realizací a měřením požadovaného zdroje zvuku, kterému předchází teoretický rozbor použitých součástí. V něm jsou vysvětleny základní poznatky z dané problematiky. Dále jsou popsány metody ...
 • Zvuk 

  Kryl, Ivo
  Hlavním cílem této bakalářské práce je dosažení modernizace vzhledu audiotechniky daného výrobce. Návrh by měl respektovat všechny konstrukční, technologické, funkční a ergonomické zákonitosti.