Now showing items 1-15 of 15

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Soldánová, Martina
  Hlavním úkolem bakalářské práce bylo najít vhodné funkční, urbanistické a architektonické řešení problematického území na kraji historického jádra města Valašského Meziříčí. Na pozemku, který leží na hranici kompaktní ...
 • Dům u řeky 

  Kapraľová, Kristína
  Projekt řeší návrh zástavby urbanistické struktury území a bytového domu v blízkosti řeky Svitavy. Návrh reaguje na městsku přísnost centra města a rozvolněnost vodního toku. Vytváří ohraničené území s jasně vymezeným ...
 • Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v Liberci 

  Starý, Jan
  Tato diplomová práce na téma Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v Liberci provází problematikou korelace mezi stavebními slohy a jejich cenou v současné době. Je rozdělena ...
 • Město ve městě Blok Trnitá 

  Pisarčík, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom novostavby bytového domu v Brne, v novej mestskej štruktúre, v oblasti Trnitá. Návrh ukazuje iný pohľad na výstavbu podobného bloku, so zreteľom na udržateľnosť, variabilitu, ekologické ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Plávka, Ján
  Centrum na podporu vzdelania v centre dvoch uiverzit, kludne byvanie v srdci velkomesta, strukturovanie v historickej stope
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Plávka, Ján
  Centrum na podporu vzdelania v centre dvoch uiverzit, kludne byvanie v srdci velkomesta, strukturovanie v historickej stope
 • Mrakodrap " EVO" (Experimentální výškový objekt) 

  Kohoutová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie na téma Mrakodrap "EVO" (experimentální výškový objekt), situovaná v Brně. Výškový objekt integruje různé funkce (bydlení, restaurace, obchody, kancelářské plochy a ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Ambrus, Adam
  Polyfunkčný dom na Bratislavskej a Starej s predpriestorom námestia ako urban raumplan
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Pospíšilová, Zuzana
  Návrh je založen na silném potenciálu pozemku v souvislosti s jeho atraktivním umístěním v blízkosti centra Brna a zároveň v těsné návaznosti na přírodu. Hmotové řešení plyne ze snahy vytvořit soustavu veřejných až soukromých ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Vu, Petra
  Návrh respektuje svažitý charakter pozemku stupňovitým posazením jednotlivých skupin bodových bytových domů. Ty jsou vždy propojeny v podzemním podlaží garážemi a mezi nimi vzniká poloveřejný prostor. Je brána v úvahu ...
 • Polyfunkční dům u kapličky - Židenice 

  Klimeš, Jakub
  Tématem Bakalářské práce je návrh Polyfunkčního domu na střetu dvou ulic, a to ulice Táborské a ulice Nezamyslové, v Brně Židenicích. Cílem této práce je vytvoření nové architektonické a urbanistické koncepce, jejíž funkce ...
 • Polyfunkční dům v Brně Židenicích 

  Hanousek, Ondřej
  Předložená bakalářská diplomová práce dokumentuje návrh nárožní stavby dvou polyfunkčních domů v Brně, městské části Židenice. Objekty zcela nahradí stávající nevyhovující jednopodlažní objekt. Dominantou lokality je ...
 • PRAŽSKÁ BRÁNA A NÁMĚSTÍ SVOBODY VE ZNOJMĚ 

  Kumstátová, Nikola
  Urbanisticko-architektonická studie dostavby lokality na hraně historického jádra města Znojma, zaměřená na prostorovou kultivaci Náměstí Svobody a na obnovu a revitalizační dostavbu fragmentů hradebního okruhu v severní ...
 • RING! - Dostavba městského okruhu v Brně 

  Šabo, Andrej
  Koncept dostavby mestského okruhu v Brne vychádza z klasickej blokovej zástavby, do ktorej vstupuje vertikálne prvky v podobe výškových objektov. Riešený objekt v rámci navrhnutej zástavby spája funkcie bývania, rekreácie, ...
 • Viladům Novolíšeňská 

  Veselý, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem viladomu (menšího bytového domu s vyšším standardem bydlení) v Brně Líšni. Práce vychází z dříve vypracované architektonické studie vytvořené v rámci předmětu AG32. Viladomem nazýváme ...