Now showing items 1-19 of 19

 • Bučovice - obytná lokalita Za zámkem 

  Jetelina, Martin
  Spojené uměleckoprůmyslové závody Bučovice byly ve své době významným nábytkářským podnikem v Československu. Na konci 20. století byla výroba v Bučovicích ukončena a opuštěný areál se stal největší plochou brownfield ve ...
 • Bučovice - obytná lokalita Za zámkem 

  Měřínský, Michal
  Náplní diplomové práce je studie nového využití brownfieldu, který vznikl zánikem nábytkářského podniku UP Závody v Bučovicích. Předmětem studie je urbanistický návrh nové obytné lokality, s dalšími, zadáním požadovanými ...
 • The Impact of Architectural Form of Residential Buildings on the Quality of Public Space 

  Bergerová, Katarína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  The process of creating residential areas has changed over the decades by social and economic conditions. One of the important factors affecting the quality of public space, depending on their location, is an overall form ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Peterka, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá rehabilitací městského území v těsné blízkosti historického jádra města Brna. Třetinu plochy řešeného území zaujímají areály brownfields. Cílem práce je nalezení jejich nového funkčního ...
 • Návrh obytné zóny v Roudné 

  Votípka, Jakub
  Cílem této práce je návrh obytné zóny v obci Roudné. Tato nová zóna poskytne prostor pro 132 nových stavebních parcel. Zóna je situována v jihovýchodní části obce Roudné, s rozlohou 10,58 ha, která je uzemním plánem pro ...
 • Návrh sídelní struktury soudobého města v historickém kontextu. 

  Suchanek, Tomáš
  Zadáním diplomové práce bylo vytvoření sídelní struktury na území katastrálního území města Náměšť nad Oslavou. Konkrétně v jihozápadní části obce, v místech dnešních zemědělských ploch. Hlavním záměrem práce je vytvoření ...
 • Návrh sídelní struktury soudobého města v historickém prostředí. 

  Pleva, František
  Tématem práce bylo vytvořit soudobou městskou strukturu na místě bývalé Kohnovy cihelny na Červeném kopci v Brně. Hlavními atributy práce jsou především práce s terénem, výrazně změněným těžbou hlíny, snaha o vytvoření ...
 • Návrh udržitelné městské struktury 21.století v rámci České republiky 

  Bánovský, Pavel
  Zadáním diplomové práce bylo vytvořit udržitelnou městskou strukturu 21. století na území brněnského brownfields - Kohnova cihelna. Hlavním záměrem práce je vytvoření kvalitní obytné struktury v blízkosti centra. Dále ...
 • Návrh udržitelné městské struktury 21.století v rámci České republiky 

  Dubinová, Veronika
  Zadání diplomového projektu bylo zpracovat území vojenské kasárny v městské části Černá Pole v Brně. Úkolem bylo přijít s novou urbanistickou koncepcí v rámci již existující struktury, navrhnout nové náměstí, park a radnici ...
 • Návrh udržitelné městské struktury 21.století v rámci České republiky 

  Krčková, Zuzana
  Tématem této diplomové práce je návrh udržitelné městské struktury 21. století v území bývalých vojenských kasáren v Brně Černých Polích. Řešené území přibližně čtvercového půdorysu je vymezeno ulicemi Provazníkova, ...
 • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

  Čermáková, Martina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové městské zástavby navazující na původní strukturu obce Holásky. Řešené území se nachází v jižní části města Brna na území městské části Brno - Tuřany v katastrálním území Holásky. Cílem ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Langer, Jan
  Projekt se zabývá návrhem obytného souboru v městské části Brno-Komín. Návrhem vytvářím zcela nový prvek ve stávající různorodé zástavbě Komína. Mým cílem bylo vytvořit svébytný kompaktní celek, přiměřeného měřítka, který ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Leharová, Alexandra
  Hlavním cílem práce bylo najít ideální řešení pro danou lokalitu v Brně- Komíně na ulici Pastviny a navrhnout zde obytný soubor. Okolí zadané parcely nám nabízí celkem slušnou funkční vybavenost a dobrou dostupnost. Samotná ...
 • Obytný soubor Olšany 

  Kandrnálová, Tabea Maria
  Lokalita řešeného území se nachází v Olšanech (okres Vyškov). V rámci obce je území umístěné v okrajové části. Navrhovaný urbanistický návrh vychází z vytvoření tří částí – soukromé vilové části, soukromé chatové části a ...
 • Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží 

  Kuklínková, Nela
  Předmětem zájmu této bakalářské práce je areál bývalé textilní továrny v Brně – Zábrdovicích. Lokalita, která se nachází mezi ulicí Cejl a Svitavským nábřežím nedaleko historického jádra města, má velký potenciál rozvoje. ...
 • Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží 

  Kubíčková, Karolína
  Předmětem zájmu této bakalářské práce je areál bývalé textilní továrny v Brně - Zábrdovicích. Lokalita, která se nachází mezi ulicí Cejl a Svitavským nábřežím nedaleko historického jádra města, má velký potenciál rozvoje. ...
 • Územní studie jižního rozvojového území města Brna 

  Blažek, Jan
  Tato diplomová práce má za úkol nabídnout řešení v podobě územní studie jižního rozvojového území města Brna. Návrh vytváří novou městskou čtvrť s 2200-2500 obyvateli, nové pracovní příležitosti ve výrobních, skladovacích ...
 • Územní studie jižního rozvojového území města Brna 

  Strachoň, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá územní studií jižního rozvojového území města Brna. Návrh vytváří novou městskou čtvrť s 1800-2100 obyvateli, nové pracovní příležitosti ve výrobních, skladovacích a administrativních objektech, ...
 • Územní studie rozvojového území Vítkovice - Moravská Ostrava 

  Vrtek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá rozvojem oblasti v blízkosti centra města Ostravy. Řešené území se nachází na jížní hranici městské části Moravská Ostrava a Přívoz a je defiována ulicemi k Trojhalí, Místecká, železničními tratěmi ...