Now showing items 1-20 of 30

 • Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy 

  Muzikář, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá urbanistickou studií na území u řeky Svitavy v Brně-Husovicích. Část řešeného území je definována jako brownfield - konkrétně se jedná o bývalý areál formy Zetor. Na vymezeném území je navržena ...
 • BROWNFIELDS - NOVÝ OBYTNÝ SOUBOR V HISTORICKÉM CENTRU BUČOVIC 

  Doláková, Pavlína
  Cílem urbanisticko-architektonické studie je návrh obytného souboru, který bude koncipován pro bydlení v rodinných a bytových domech. Jakožto území na rozhraní mezi železniční tratí a historickou zástavbou, kterou tvoří ...
 • Bučovice - obytná lokalita Za zámkem 

  Měřínský, Michal
  Náplní diplomové práce je studie nového využití brownfieldu, který vznikl zánikem nábytkářského podniku UP Závody v Bučovicích. Předmětem studie je urbanistický návrh nové obytné lokality, s dalšími, zadáním požadovanými ...
 • Kvalita urbanistické struktury dle hodnocení jejich obyvatel 

  Matyášová, Jana
  Spokojenost obyvatel je součástí sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje. Zkoumáním spokojenosti obyvatel lze přispět k navrhování takových obytných souborů, které budou lépe odpovídat požadavkům obyvatel a budou ...
 • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

  Omishore, Abayomi
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkopodlažního obytného souboru na území městské části Brno - Tuřany, na katastrálním území Holásek. Lokalita je vymezena ze západu Černovickým potokem s přírodní památkou Holásecká jezera, ...
 • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

  Mráčková, Vanda
  Diplomová práce pojednává o území na okraji městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezeném ulicí Terezy Novákové a Žilkova. V této oblasti je navržen nový obytný soubor, jenž je včleněn mezi stávající zástavbu a prostor ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Švancarová, Michaela
  Navrhovaný obytný soubor se nachází v městské části Brno Komín. Vzhledem k typu okolní zástavby je koncept tvořen převážně rodinnými domy a třemi menšími bytovými domy. Pozemek leží na okraji lesaje ideálním místem pro ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Figlovská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obytného souboru na ul. Pastviny v Brně - Komíně. Terén na většině parcely pomalu stoupá, ve východní části je stoupání prudké. Tato část je využita jako zahrádky. Rovnější část je určena ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kisová, Barbora
  Cílem bylo navrhnout obytný soubor, který zapadá do rozvolněné stávající okolní zástavby a nesnaží se za každou cenu vybočovat svou originalitou. Navržený soubor se skládá z jasně definovaných hmot orientovaných rovnoběžně ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Novotný, Ondřej
  Obytný soubor se nachází v městské části Brno-Komín v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova. Okolní zástavba se vyznačuje vysokou různorodostí, kde se mísí původní vesnická stavení s panelovým ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Rolinc, Jan
  Koncept vychází z možnosti dopravní obsluhy území, kdy je snahou co nejméně zatahovat automobily do centra místa. Díky izolaci aut vně souboru, dostává poloveřejný prostor přidanou hodnotu, kterou je obytná zahrada. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Horňasová, Tereza
  Návrh obytného souboru využívá mírně stoupající terén. V části území, kde terén stoupá téměř strmě, není navržena stavba žádná, protože by byl problém s její dopravní obsluhou. Urbanistické řešení je poněkud jednoduché. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Teplá, Tereza
  Obytný soubor pod Palackého vrchem byl navržen s ohledem na lokaci parcely a kontext okolní zástavby a celkového rázu místa. Parcela je ze své většiny zastavěna řadovými domy ve dvou dispozičních variantách, které mají ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Šimoník, Luděk
  Nový obytný komplex v Brně- Komíně
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Tomanová, Jana
  Nově plánovaná zástavba se snaží je zachovat plynulost pozemku, s jeho rostoucí výškou a zužujícím se charakterem, klesá jeho zastavěnost, tím pádem roste i intimita prostoru. Cílem není parcelu celou zastavět, ale nechat ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Vaňková, Kristýna
  Projekt se zabývá návrhem obytného souboru v městské části Brno-Komín. Dané území je svažité a jedná se o přechod mezi obytnou zástavbou a lesem. Cílem projektu bylo navrhnout řešení, které nabízí dostatek soukromí i ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Müllerová, Aneta
  Řešené území se nachází v brněnské městské části Komín. Komín patří mezi klidnější městské části, má výhodnou polohu z hlediska dostupnosti do centra města, blízko se nachází také Brněnská přehrada. Cílem návrhu bylo ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Krajan, Viktor
  Architektúra vychádzajúca z filozofie návrhu, ukazuje koncept usporiadania osmich objemov s volným vzorom, ktorý vytvára maximálne množstvo otvoreného a ľahkého priestoru. Štruktúra parcely je tvorená so siedmich bytových ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Gutmanová, Daniela
  Urbanistická a architektonická studie obytného souboru v Brně – Komíně. Řešená parcela se nachází v městské části Brno – Komín u Palackého vrchu, což bylo pro návrh určující. Návrhem jsou řadové domy obklopené zelení a ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Sysel, Tomáš
  Řešené území se nachází v městské části Brno - Komín, jeho urbanistická situace reaguje na charakter lokality a charakter terénu. Cílem bylo navrhnout obytný soubor s důrazem na rodinné bydlení. Základním prvkem jsou řadové ...