Now showing items 1-3 of 3

 • Formy a zdroje financování bydlení 

  Náglová, Martina
  Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy týkající se oblasti financování bydlení. Cílem této práce je seznámení s konkrétními formami, zdroji a postupy financování bydlení a schopnosti jejich aplikace ...
 • Formy a zdroje financování bydlení 

  Hanulíková, Marie
  Bakalářská práce se věnuje formám a způsobům, jakými lze financovat vlastní bydlení. Cílem práce je získání poznatků o možnostech, které se nabízejí k financování bydlení a jejich následná aplikace. První část je zaměřena ...
 • Posouzení finanční efektivnosti pronájmu a koupě bytu jako možných alternativ řešení bydlení 

  Šindelek, Martin
  Předmětem diplomové práce je finanční problematika vlastnického a nájemního bydlení v ČR. Teoretická část se zabývá životní úrovní, plánováním peněžních toků domácnosti, bytovým fondem ČR a největší pozornost je kladena ...