Now showing items 1-1 of 1

  • Residential Satisfaction in Different Urban Structures 

    Matyášová, Jana (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
    Tento článek porovnává výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost obyvatel, které v rámci projektu GA17-26104S: Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území proběhlo v pěti ...