Now showing items 1-1 of 1

  • Ryba jako indikátor zátěže vodního ekosystému rezidui farmak 

    Milatová, Martina
    V současné době nabývá na významu problematika reziduí léčiv v odpadních a následně povrchových vodách, neboť jejich spotřeba v lidské populaci neustále stoupá. Je proto vhodné monitorovat nejen tato farmaka, respektive ...