Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace Rapid Prototyping pro výrobu modelů vojenské historické techniky 

  Malý, Ondřej
  Práce se zabývá procesem výroby a následným zhodnocením vyrobených modelů historické drezíny Steyr K2670 v měřítku 1:120. Pro zhotovení produktu byla použita technologie rapid prototyping, která vytváří objekty na základě ...
 • FRP kompozitní materiály pro vyztužování betonu 

  Blahová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá kompozitní polymerní FRP výztuží. Popisuje způsob výroby FRP výztuží, jaké jsou jejich vlastnosti a z jakých materiálů se mohou vyrábět. Uvádí příklady aplikace FRP výztuží v konstrukčních prvcích. ...
 • KABÁT 

  Svobodová, Hana
  Ačkoli hlavním tématem mé diplomové práce je Kabát, popisuji v úvodních kapitolách své předchozí práce, neboť jejich tvorba a postupný vznik mě nasměřovaly k vytvoření závěrečného projektu - Kabát. V rámci své sochařské ...
 • Nahrazení kovových plechů lamináty 

  Ulrich, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na vybraný kompozitní materiál, sklolaminát. V úvodu je popsán sklolaminát, jeho složení, vybrané technologie laminací a možnosti použití. Mechanické vlastnosti sklolaminátu a jeho výhody jsou ...
 • Ověřování možnosti využití recyklovaného autoskla jako náhrady křemičitého písku v polymerbetonových průmyslových podlahách 

  Šácha, Dominik
  Cílem této diplomové práce je zjistit možnost náhrady písků v polymerbetonových podlahových systémech recyklovaným autosklem. Polymerbeton je tvořen pískem a epoxidovou pryskyřicí. Je používán v průmyslových epoxidových ...
 • Stavba DLP 3D tiskárny 

  Brandejs, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou DLP 3D tisku a návrhem tiskárny založené na této technologii. Součástí je náhled do různých metod 3D tisku, popis jejich funkce, porovnání vlastností a objasnění, čím je DLP tisk zajímavý ...
 • Studium afinity lepidel do buněčné stěny dřeva na submikrostrukturní úrovni 

  Mitrenga, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na studium afinity lepidel na strukturu buněčné stěny dřeva na submikroskopické úrovni. Zabývá se rešeršním zpracováním vědeckých prací zaměřených na problematiku průniku pryskyřic a polymerů do ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - problematika voskových modelů 

  Procházka, Zdeněk
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia je na téma Technologie přesného lití pomocí vytavitelného modelu se zaměřením na problematiku voskového modelu. Na základě literární studie byla vytvořena rešerše zaměřená ...
 • Tepelné stárnutí nanokompozitů 

  Janíček, Martin
  Předkládaná práce se zabývá studiem vlastností nanokompozitních materiálů a jejich tepelným stárnutím. V první části práce jsou teoreticky rozebrány některé ze základních pojmů souvisejících s nanokompozitními materiály. ...
 • Testování modifikovaných sorbetů Iontosorb pro užití v technice difúzního gradientu v tenkém filmu (DGT) 

  Szkandera, Roman
  Na sorbent Iontosorb AV byl diazotační a kopulační reakcí navázán 6-merkaptopurin. Přítomnost thiolové skupiny v modifikovaném sorbentu byla prokázána infračervenou spektrometrií. Jodometrickou titrací byl stanoven obsah ...
 • Vlastnosti kompozitních profilů s dlouhovláknovou výztuží a polymerní matricí 

  Jastrzembská, Alena
  Bakalářská práce se zabývá v teoretické části surovinami, výrobou a vlastnostmi kompozitních materiálů s vláknovou výztuží a polymerní matricí. Uvádí také stručný přehled vybraných významných českých a zahraničních výrobců ...
 • Vliv aditiv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Šebesta, Petr
  Práce rozebírá současný stav ve výrobě a vývoji zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Práce probíhala ve spolupráci s firmou SYNPO, a.s. Pardubice, která poskytla vzorky pryskyřic s různými aditivy k měření. Práce ...
 • Výroba dílu ze sklolaminátu 

  Nenov, Stanislav Stojanov
  Bakalářská práce je zaměřena na výrobu dílu ze sklolaminátu ve firmě Composite Components, a. s. V úvodní části představuje společnost a seznamuje stručně s její historií a náplní práce. Dále popisuje kompozity a jejich ...
 • Zalévací hmoty pro výkonovou elektroniku 

  Štajner, David
  Zalévací hmoty jsou v elektrotechnice často používaným materiálem, který elektrotechniku chrání před nepříznivými vlivy, zlepšuje její izolační vlastnosti a napomáhá lepšímu odvodu tepla z oblasti zalitých součástek do ...