Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka 

  Koudelková, Eva
  Diplomová práce se zabývá analýzou monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka. Již od prvního napuštění hráze byly na vzdušním svahu hráze pozorovány průsaky. Jedním z nejvýraznějších zásahů směřujících k jejich snížení ...
 • Biogenic amines modified carbon quantum dots as antibacterial agent 

  Gagić, Milica; Kočiová, Silvia; Richtera, Lukáš; Šmerková, Kristýna; Milosavljević, Vedran (Mendel University in Brno, 2019-12-31)
  An alternative to conventional way is needed to treat multiple drug resistant bacteria. In this work, four different amine modified carbon quantum dots (CQDs) were obtained by microwave irradiation treatment. The four ...
 • Cell type specific adhesion to surfaces functionalised by amine plasma polymers 

  Černochová, Petra; Blahová, Lucie; Medalová, Jiřina; Nečas, David; Michlíček, Miroslav; Kaushik, Preeti; Přibyl, Jan; Bartošíková, Jana; Manakhov, Anton; Bačáková, Lucie; Zajíčková, Lenka (Springer Nature, 2020-06-09)
  Our previously-obtained impressive results of highly increased C2C12 mouse myoblast adhesion to amine plasma polymers (PPs) motivated current detailed studies of cell resistance to trypsinization, cell proliferation, ...
 • Comparative Analysis of Common and Unique Targets in Drug Resistant Strain of Borrelia Burgdorferi 

  Koščová, Pavlína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The number of drug-resistant strains of Borrelia burgdorferi necessitated the identification of potential drug targets specific to the strain of interest. The chromosomal and plasmid genes of B. burgdorferi strain B31 were ...
 • Dynamický model stejnosměrného motoru s využitím metody konečných prvků 

  Gottwald, Michal
  Diplomová práce se zabývá dynamickým modelem konkrétního stejnosměrného motoru s parametry získanými z výpočtu a z programu využívající metody konečných prvků. Ukazuje, jak moc přesných výsledků lze v modelu dosáhnout, ...
 • Elastic Lateral-Torsional Buckling of Simply Supported Hot-Rolled Steel I-Beams with Random Imperfections 

  Kala, Zdeněk (2013-05-16)
  The paper deals with the problem of lateral beam buckling of simply supported hot-rolled I-beams under major axis bending. The bending stability problem is analysed by consideration the minor axis bending and torsion ...
 • Kmitočtové filtry řízené mikroprocesory 

  Bronec, David
  Tato diplomová práce je zaměřen na návrh kmitočtového filtru řízeného mikroprocesorem. Obsahem práce je seznámení se základními pojmy a principy kmitočtových filtrů a také s aktivními kmitočtovými filtry pro kaskádní ...
 • Kontinuální měření konduktivity vyráběného měděného vodiče 

  Kozáček, Peter
  Moja práca pojednáva o možnostiach merania vodivosti medeného vodiča. Rozoberám v nej základné spôsoby merania vodivosti a ich možnosti využitia pre kontinuálne meranie. V ďalšej časti práce sa zmeriavam na navrhnutie ...
 • LabVIEW drivery pro odporové dekády 

  Procházka, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem odporové dekády M63x a M64x od firmy Meatest. Popisují se zde funkce a možnosti vzdáleného přístupu k dekádě. Dále je zde rozebráno, jak se vytváří driver ve vývojovém prostředí ...
 • Malty s alkalicky aktivovanou matrici 

  Černá, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá alkalicky aktivovanými materiály a surovinami pro jejich výrobu. V teoretické části jsou popsány materiály pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů a jsou zde definovány požadavky na ...
 • Měření hodnot R, L, C na komponentech zadaného el.obvodu 

  Pokorný, Marek
  Cílem této práce je informovat čitatele o možnosti a vlastnostech měřícího přístroje 7600 Precision LCR Meter a dále pak o měření paramerů R,L,C na komponentech elektrického stoje ,zvláště pak na kluzných kontaktech,s ...
 • Molecular Docking Study Of Potential Drug Candidates Against Borreliosis 

  Koščová, Pavlína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Lyme borreliosis is one of the most common tick-borne infections, for which there is an extensive need to find a new drug. For this purpose our in silico docking study was carried out to identify drug-likeness of chosen ...
 • On Resistance and Inductance of Solid Conductors 

  Coufal, Oldřich (Hindawi, 2013-03-20)
  The concepts of resistance and inductance are strewn with misunderstanding and errors that result from inaccurate terminology, mistakes in their definitions, and from the fact that they are quantities that characterize elements ...
 • Optimalizace zadního křídla závodního vozu 

  Feldová, Petra
  Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci zadního přítlačného křídla sportovního vozu s využitím open-source softwarů. Práce je věnována optimalizaci 2D profilu zadního křídla vozu. Jako prostředí pro optimalizaci ...
 • Problematika měření a vyhodnocování zemního odporu 

  Šindelář, Petr
  Tato práce se zabývá měřením zemního odporu, definicí, látkami způsobující vodivost země, základními normami pro provádění revizí uzemnění a vliv zemního odporu na jistící a ochranné přístroje. V úvodu této práce je proveden ...
 • Prvky snižující tlak v potrubních systémech 

  Kohút, Jiří
  Cílem bakalářské práce je poskytnout ucelený přehled řídících prvků v potrubních systémech. Kapalina při různých rychlostech proudění vykazuje odlišné chování a kvůli kontaktu kapaliny s potrubím dochází k tlakovým ztrátám. ...
 • Sledování odolnosti proti mrazu a vodě stmelených směsí do pozemních komunikací 

  Švantner, Lukáš
  Teoretická část diplomové práce se zaobírá porovnáváním jednotlivých metod sledování odolnosti betonových recyklátu stmelených hydraulickými pojivy proti účinkům mrazu a vodě v České republice a některých států Evropské ...
 • Sluneční senzor s rozhraním I2C 

  Hodáňová, Adéla
  Tato práce obsahuje návrh slunečního senzoru. Nejdříve se zabývá druhy slunečních senzorů a následně výběrem módu pro jejich zapojení senzoru. Po proměření všech parametrů fotodiod je určena prostorová konfigurace. Dále ...
 • Spínaný zdroj 12/19V pro napájení notebooku v automobilu 

  Škunda, Michal
  Daná bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou zvyšujúceho meniča STEP-UP pre napájanie notebooku v automobile. Úvodná časť prezentuje rozdelenie spínaných zdrojov, ďalej nasleduje samotná vožba a návrh spínaného ...
 • Stanovení vybraných léčiv ve vodách 

  Tran Xuan, Tiep
  Předložená práce se zabývá stanovením různých antibiotik v odpadních vodách. Konkrétně se jedná o trimethoprim, azithromycin a clarithomycin. Ve všech případech se jedná o nežádoucí kontaminaci odpadních vod, která představuje ...