Now showing items 1-20 of 20

 • Analysis of Resolution in Aerial Earth Surface Photography 

  Ricny, V.; Slanina, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  The paper deals with a simplified analysis of subjective resolution of an aerial sensing system for Earth surface photography in the visible light spectrum. The proposed simplified linear method allows approximate estimation ...
 • Analýza kontroly klopného momentu axiálního táhla řízení 

  Novotný, Petr
  Práce řeší hodnocení přesnosti měření klopného momentu táhla řízení pomocí specielního stroje. Vyhodnocuje jednotlivé parametry přesnosti, zvláště nejistotu měření.
 • Analýza limitů zobrazování multimodovými optickými vlákny 

  Štolzová, Hana
  Multimódová vlákna jsou zobrazovacím prostředkem s významným potenciálem v in-vivo mikroendoskopii. V poslední době tato metoda zaznamenala velký rozvoj, a to díky zdokonalování výpočetní a jiné techniky, například prostorové ...
 • Hodnocení snímacích systémů souřadnicových měřicích strojů 

  Galečka, Šimon
  U souřadnicových měřicích strojů je třeba objektivně hodnotit jakost snímacích systémů, které ovlivňují přesnost měřidla. Práce navrhuje metodiku srovnávání bezdotykových a dotykových systémů.
 • Interpolace obrazů 

  Václavík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním některých interpolačních metod, při použití na různé druhy šedotónových 2D obrazů. Z hlavní části je zaměřena na lineární, kvadratickou a kubickou metodu a jejich kvalitativní ...
 • Kalibrace snímačů úhlu 

  Šindelář, Michal
  Diplomová práce se zabývá kalibrací snímačů úhlu. Seznámí čtenáře se základními principy a pojmy v oblasti rotačních enkodérů a jejich kalibrace. První část popisuje snímače úhlové polohy, zvláště se zaměřuje na optoelektronické ...
 • Konstrukce paralaktické vidlicové montáže astronomického dalekohledu 

  Tůma, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem paralaktické vidlicové montáže astronomického teleskopu. Problematika zařízení pro pozorování vesmírných objektů je důkladně analyzována. Závěry analýzy jsou přeneseny do konstrukčního ...
 • Kvalita služeb a kvalita zážitku pro sítě nové generace 

  Vaněk, Jiří
  Práce shrnuje parametry provozu pro hodnocení přístupových sítí nové generace. Jsou zde zmíněny parametry pro řízení kvality služeb a parametry pro měření kvality zážitků. Je rozebráno nařízení EU pro vysokorychlostní ...
 • Metody zvyšování rozlišení digitálních snímků 

  Franěk, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je se seznámit s metodami, které umožňují zvýšení rozlišení digitálních snímků. Také realizovat jednotlivé interpolační metody i Super-rozlišení pomocí programu Matlab a poukázání na zhodnocené ...
 • Metody zvýšení dynamického rozsahu obrazu 

  Sailer, Zbyněk
  Tato práce se zabývá problémem dynamického rozsahu snímačů digitálních fotoaparátů a metodami řešení tohoto problému. Jsou zde popsány existující metody tvorby obrazu s vysokým dynamickým rozsahem, způsoby získávání vstupních ...
 • Moderní zobrazovací metody v medicíně 

  Pařízek, Aleš
  Cílem této práce je popsat základní principy a fyzikální veličiny spjaté s jednotlivými zobrazovacími metodami a poté jednotlivé metody porovnat. Práce popisuje vznik rentgenového záření, jeho interakci s různými materiály ...
 • Nelinearity v procesu akvizice dat u optické koherentní tomografie 

  Kadla, Jan
  Tato bakalářská práce navazuje na mou semestrální práci, poskytuje tedy popis problematiky zobrazovacího systému optické koherentní tomografie z hlediska stručného historického vývoje, konstrukčních částí a variant. Předchozí ...
 • Software pro návrh konfigurace kamer panoramatického systému 

  Jílek, Michal
  Základní fyzikální zákony o světle, princip snímání obrazu a parametry objektivů a kamer a vzor-ce pro výpočty jejich vhodného rozvržení na stadionu tak, aby snímaly dohromady panorama-tický obraz. Ohnisková vzdálenost, ...
 • Software pro návrh konfigurace kamer panoramatického systému 

  Jílek, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem softwaru v jazyce C++ a grafickým výstupem pomocí OpenGL pro snímání tribun objektivy kamer s různými parametry tak, aby byly předem známy výstupy uživatelské konfigurace objektivů s cílem ...
 • Stabilizace sekvence snímků bez snížení jejich rozlišení 

  Otruba, Vítězslav
  Třes, který ovlivňuje video kameru během pořizování záznamu, snižuje úroveň diváckého komfortu. Tato práce obsahuje návrh metody pro stabilizaci uložené sekvence snímků a vyplnění vzniklých prázdných míst ve snímcích. ...
 • Switche pro FTTx - nasazení v sítích s IPTV 

  Horváth, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s přepínači, které mohou být nasazeny v sítích založených na FTTx. První kapitola se zabývá službou IPTV, jejími výhodami, nevýhodami a poskytovanými službami. V následující kapitole jsou ...
 • Uživatelské rozhraní WWW pro analýzu fotografií 

  Balcárek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá uživatelským rozhraním pro strojové vyhodnocení technické kvality skupin fotografií. V práci jsou sepsány informace o fotografiích, grafických editorech a jejich zhodnocení. Praktická část ...
 • VGA zobrazovací zařízení s mikrokontrolerem 

  Polášek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá generováním obrazu formátu VGA pomocí mikrokontroleru. Je zaměřena na mikrokontrolery řady AVR od výrobce Atmel. Práce obsahuje popis rozhraní VGA, řeší jeho připojení na výstupní porty ...
 • Vliv rozlišení MDAC na bloky řetězového převodníku AD 

  Kledrowetz, Vilém
  Práce se zabývá vlivem MDAC na ostatní bloky řetězového převodníku. MDAC je realizováno v rozlišení 1,5 a 2,5 bitu technikou spínaných kapacitorů (SC) v technologii CMOS 0,7 m. MDAC jsou analyzovány a porovnány.
 • Volba kamerového systému pro kontrolu kvality tisku 

  Kmec, Bartolomej
  Toto bakalářská téma se zabývá možností kontrolování kvality potisku v tamponovém tisku. Tampónový tisk je řešen tak, že se potisk přenáší z klišé na potiskovaný materiál pomocí silikonového tamponu. Kvalita výsledného ...