Now showing items 1-1 of 1

  • Uživatelské rozhraní pro HP89410A 

    Neužil, Jan
    Cílem práce bylo vytvořit v jazyce LabVIEW uživatelské rozhraní, které umožní i neškolené obsluze provádět typická měření spektrálním analyzátorem HP89410A. Je zde popsán princip analogových i digitálních spektrálních ...