Now showing items 1-11 of 11

 • Elektrické a mechanické vlastnosti EC motorů 

  Pleva, Martin
  Tato práce se zabývá elektrickými a mechanickými vlastnostmi elektronicky komutovaných motorů. Popisuje konstrukci motoru, srovnání s dalšími typy motorů, řízení proudů ve statoru, rovnice popisující chování motoru, využití ...
 • Elektrický pohon zkušebního pracoviště 

  Jon, Václav
  Diplomová práce se věnuje problematice elektrických pohonů, jak po teoretické stránce, tak po jejich praktické stránce. Tato práce vznikla díky podpoře fy VUES Brno s.r.o., ve které autor této práce mohl vykonat odbornou ...
 • Laboratorní soustrojí s asynchronním a stejnosměrným motorem 

  Hudák, Ondřej
  Práce řeší návrh a realizaci univerzálního laboratorního pracoviště určeného pro výuku v kurzech týkajících se elektrických pohonů. Pracoviště bude tvořeno soustrojím skládající se ze stejnosměrného motoru s permanentními ...
 • Nasazení DNSSEC na klientské straně 

  Nekuža, Karel
  Diplomová práce se zabývá problémem přístupu koncového uživatele k odpovědím ověřeným pomocí protokolu DNSSEC. Práce posuzuje možnosti nasazení a nastavování resolveru za účelem zlepšení bezpečnosti pro koncové uživatele. ...
 • Online validace záznamů DNSSEC 

  Bachtík, Martin
  Diplomová práce studuje rozšíření, které zabezpečuje systém doménových jmen zavedením ověřitelnosti pravosti dat, známé jako DNSSEC. Tvůrčím výstupem je návrh aplikace a její následná implementace, která v každé etapě při ...
 • Řídicí obvody výukového laboratorního standu 

  Cejpek, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem schématu a desky plošných spojů pro měnič výukového laboratorního standu, pro potřeby výuky na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky VUT v Brně.
 • Řídicí systém laboratorního standu pro výukové účely 

  Ondrejček, Vladimír
  Práce se zabývá návrhem řídicích obvodů, které budou použity v laboratorním standu. První část práce obsahuje části, které spolupracují s řídicími obvody. Druhá část práce se zabývá samotným návrhem řídicích obvodů, jejich ...
 • Řízení pohonů průmyslového robotu pomocí systémů KEBA 

  Heinrich, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá implementací řídicího systému KeMotion společnosti KEBA k průmyslovému robotu KUKA KR 15/2. Tedy zprovozněním původních pohonů robotu KUKA KR 15/2 s tímto novým systémem. Pro funkčnost samotného ...
 • Testování rekurzivního resolveru DNS 

  Široký, Filip
  Tento dokument popisuje automatizaci tvorby scénářů pro nástroj Deckard, který slouží na testování rekurzivních resolverů. Tyto scénáře jsou založeny na skutečném provozu mezi prohlížečem a webovou stránkou zachyceném při ...
 • Třífázový měnič pro synchronní servomotory 

  Perout, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC/AC měniče pro řízení motorů typu PMSM. V prvním kroku je zde popsán typ motoru a možnosti snímání polohy rotoru. Následně je navržena výkonová část a vypočítány ztráty, oteplení a ...
 • Vliv externích elektromagnetických polí na funkci snímačů otáček 

  Jehlář, Zbyněk
  Tato práce se zabývá vlivem externích elektromagnetických polí na funkci snímačů otáček. Je zde vytvořen přehled jednotlivých principů snímačů otáček a možných zdrojů elektromagnetických polí a vyhodnocen jejich vliv na ...