Now showing items 1-17 of 17

 • Indikátor polohy místa za zdí 

  Pecha, Václav
  Práce shrnuje základní principy měření pro různé typy vyhledávacích přístrojů. Zabývá se měřením pomocí rezonance. Objasňuje jev rezonance a měřicí techniky, jimiž lze tohoto jevu využít, a to zejména k řešení problému ...
 • Indikátor polohy místa za zdí 

  Slavíček, Radek
  V této bakalářské práci jsou objasněny fyzikální základy elektromagnetismu a rezonančního jevu, na kterých je založen princip funkce indikátoru protilehlé polohy. Dokument se podrobněji se zabývá magnetickou složkou pole. ...
 • Jednotka pro bezdrátový přenos elektrické energie 

  Jelínek, Aleš
  Cílem této práce je ověřit praktickou realizovatelnost konceptu přenosu elektrické energie pomocí indukčních cívek. V první části je popsán matematický model a teoretický důkaz funkčnosti a dále je uvedena metoda detekce ...
 • Komparace akustických vlastností kytar ze stejné výrobní řady 

  Trávníčková, Hana
  Tato práce pojednává o akustických vlastnostech kytar Furch. V teroretickém úvodu nalezneme informace o základních vlastnostech tónu. Následuje kapitola o akustických kytarách, ve které jsou uvedeny i nejpoužívanější dřeva ...
 • Kvasiresonant DC-DC Converter with Switching at Zero Current - Part 1 

  Vorel, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-04)
  A kvasiresonant DC - DC converter and its control circuits are proposed. The relations useful for design of the converter will be deduced in the part 2. The fundamental idea of the converter is the switching -on and -off ...
 • Kvasiresonant DC-DC Converter with Switching at Zero Current - Part 2 

  Vorel, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-06)
  A kvasiresonant DC - DC converter and its control circuits were proposed in the part 1 of the article. The relations useful for design of the converter will be deduced in this part 2. Relations and their numbers of the ...
 • Kvazirezonanční laboratorní napájecí zdroj 

  Hejlek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá teorií a návrhem zdroje pracujícího v kvazirezonančním režimu. Návrhem jednotlivých částí a jejich simulací v programu PSpice. Pro jednotlivé části jsou vytvořeny desky plošných spojů v ...
 • Magnetická pole pro lékařské experimenty 

  Punčochář, Marek
  Tato práce se zabývá vytvářením magnetických polí pro lékařské experimenty. V první části jsou rozebrány různé typy cívek se zaměřením na Helmholtzovy cívky. Dále je zde popsán způsob vinutí cívky ve tvaru rohožky, výpočet ...
 • A Non-Destructive Impedance Method Using Resonance to Evaluate the Concentration of Steel Fibers in Concrete 

  Bachorec, Tibor; Fiala, Pavel; Steinbauer, Miloslav; Roubal, Zdeněk (DE GRUYTER POLAND SP ZOO, 2018-10-08)
  Steel-fiber reinforced concrete is a composite material characterized by outstanding tensile properties and resistance to cracking. The concrete, however, exhibits such characteristics only on the condition that the steel ...
 • Optimalizace modálních vlastností tělesa obtékaného vzduchem 

  Matějka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou dynamické odezvy obtékaného prutového tělesa, které je buzeno silovým působením vznikajícím při odtrhávání Karmánových vírů. V práci je navržen způsob realizace prutového tělesa, který ...
 • Optimalizace výfukového potrubí zážehového motoru 

  Prášek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci stávajícího, popř. návrh nového výfukového traktu u vozu Volkswagen Polo pohybující se v seriálu rally-crossové divize A1. Vůz je poháněn koncernovým, vodou chlazeným, atmosférickým ...
 • Přenosný zdroj pro indukční ohřev 

  Nevřela, Tomáš
  Cílem této práce je zrealizovat a otestovat prototyp přenosného zdroje pro indukční ohřev malých součástí. Projekt obsahuje teoretický základ z oblasti rezonančních obvodů a indukčních ohřevů. Návrh zařízení je založen na ...
 • Suppression of Resonances from Vibration Signal using Vold-Kalman Filter 

  Čala, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Presented paper describes usage of Vold-Kalman filter of the first generation compared with time-frequency method as the short-time Fourier transform or order tracking technique based on resampling. Advantages of Vold-Kalman ...
 • Vazbení 

  Koniar, Martin
  Moja diplomová práca je inštaláciou, využívajúcou niekoľko inštancií zariadenia, ktoré pomocou elektromagnetickej energie iniciuje rezonanciu strún. Tieto zariadenia spolu so strunami sú rozmiestnené po stene v kruhovom ...
 • Vlastní a vynucené kmitání kapaliny v rotačně symetrické oblasti 

  Skopalová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá určením vlastního a vynuceného kmitání reálné kapaliny ve válcové oblasti a v mezikruží. Zaměřuje se také na případ rezonance, jenž má nepříznivý vliv na hydraulický obvod. Výsledkem práce jsou ...
 • Vývoj vysokofrekvenčních zkušebních zdrojů vysokého a velmi vysokého napětí 

  Talaš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vysokofrekvenčními zdroji vysokého a velmi vysokého napětí. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou rozebrány zdroje vysokého napětí po stránce historické, doplněné o základní ...
 • Vzájemná interakce tlakových pulsací a kmitání nepřímé trubice 

  Hrazdíra, Zdeněk
  Tato práce se zabývá matematickým modelováním multifyzikálního problému vzájemné interakce kmitající trubice a kapaliny ve 2D oblasti. Nejprve jsou odvozeny příslušné fyzikální parciální diferenciální rovnice zvlášť pro ...