Now showing items 1-20 of 23

 • Aplikace principů projektového managementu a jeho význam při implementaci informačního systému SAP 

  Matulová, Nadežda
  Diplomová práca sa zameriava na projekt implementácie informačného systému SAP do spoločnosti. Približuje základné problémy a metódy projektového riadenia a bližšie popisuje aplikáciu týchto poznatkov v praxi. Výstupom ...
 • Finanční situace firmy ARKO-TECHNOLOGY a.s. 

  Denker, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou firmy Arko Technology, a.s. Na základě zjištěných faktů z analýzy, obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace zmíněné firmy, její nedostatky a také její silné stránky.
 • Komparace oceňování zásob podle ČUL a IAS/IFRS 

  Létalová, Klára
  Předmětem bakalářské práce je analýza metod oceňování podnikových zásob, které jsou vymezeny podle české účetní legislativy a podle IAS/IFRS a jejich následná komparace. Významnou část bakalářské práce tvoří aplikace ...
 • Kontrola úhlů 

  Tesařová, Martina
  V této bakalářské práci jsem podrobně zpracovala návrh kontroly přesnosti některých provozních měřidel pro měření úhlů. Správná funkce strojů vyžaduje, aby se jejich součásti vyráběli s určitou přesností. Při výrobě těchto ...
 • Nástroj pro monitorování systémových prostředků OS Windows 

  Synek, Radovan
  Práce pojednává o koncepci monitorování prostředků v operačních systémech Microsoft Windows, poskytovaných nástrojích, používaných metodách a jejich programovacím rozhraní. Dále obsahuje popis návrhu a implementace vytvořeného ...
 • Návrh na zvýšení hospodárnosti projektu vývoje nových výrobků 

  Sládková, Markéta
  Obsahem diplomové práce je analýza průběhu realizace vybraného vývojového projektu, tj. činností spojených s přípravou a realizací vývoje nového výrobku. Jejím úkolem je odhalit slabá místa, rezervy či problémy vyskytující ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Lorko, Matej
  Práca sa zameriava na projekt výstavby diaľničného tunela Rojkov na severnom Slovensku. Analyzuje možnosti spoločnosti Uranpres, spol. s.r.o. podieľať sa na jeho realizácii. Navrhuje technicko-organizačné opatrenia s ...
 • Návrh projektu vývoje mobilní aplikace 

  Kovář, Jakub
  Predmetem teto diplomova prace je navrh realizace zakazkoveho vyvoje mobilni aplikace na platforme Android a iOS vcetne webove administrace. Pro realizaci a rizeni tohoto projektu jsou vyuzivany metody projektoveho rizeni. ...
 • Návrh projektu zavedení nových webových stránek pro základní školu 

  Ondráčková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na využití metodik projektového managementu při zavádění nových webových stránek pro základní školu T. G. Masaryka v Hrušovanech u Brna. Bude provedena analýza současného stavu, časový plán, ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Dubový, Ľuboš
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše, která pojednává o obnovitelných zdrojích energie v České republice se zaměřením na sluneční energii. Práce obsahuje základní charakteristiku a problematiku sluneční energie, ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Bulíček, Pavel
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše ve využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice, se zaměřením na větrnou energetiku. V práci je uvedena základ-ní charakteristika a problematika jednotlivých ...
 • Polyfunkční objekt v Brně – příprava a organizace výstavby 

  Klevar, Lukáš
  Předmětem práce je příprava a organizace výstavby polyfunkčního objektu v Brně. Obsahem této práce je technologická zpráva, časový a finanční plán stavby, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, ...
 • Rekonstrukce areálu učiliště Dubňany. Stavebně technologická příprava stavby. 

  Dohnálek, Marek
  Předmětem stavebně technologické přípravy stavby bylo zjistit a naplánovat možnosti a rozsah prací potřebných k rekonstrukci areálu bývalého hornického učiliště v Dubňanech. V České republice se nachází velké množství takto ...
 • Rekonstrukce Hlavní budovy Plaveč – příprava a organizace výstavby 

  Černý, Karel
  Diplomová práce se zabývá realizací stavebních úprav hlavní budovy Domova pro seniory Plaveč. Tyto úpravy představují především rekonstrukci vnitřních prostor, pokojů klientů a zázemí personálu, ale i přilehlého okolí ...
 • Řízení projektů pomocí specializovaných softwarů 

  Švehla, Michal
  Diplomová práce se zabývá tématem řízení projektů pomocí specializovaných softwarů. Obsahuje zásady řízení projektů v obecné rovině i v rovině projektů ve výstavbě. Za tímto účelem se věnuje především aplikacím MS Project ...
 • Software pro podporu online hry Entropia Universe 

  Duba, Nikolas
  Táto práce slouží na pomoc hráčův počítačové online hry Entropia Universe. Pomocí software jsme schopný dosáhnout vyšší efektivitu v získávání surovin. Program požaduje jako vstup body (nálezy) zadávané jednotlivě nebo ...
 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Mlynár, Peter
  Tato práce se zabývá specializovanými softwary, které se používají při plánování projektů. Cílem je popsat, definovat a porovnat jednotlivé aplikace podle zvolených kritérií. Teoretická část kromě popisu softwarů vysvětluje ...
 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Ďuriš, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem projektového managementu a specializovaných softwarů používaných v této sféře. Obsahuje definice projektového managementu v obecné rovině i ve stavebnictví. Navazuje na softwarovou ...
 • Stavebně-technologický projekt polyfunkčního domu v Brně 

  Benák, Dalibor
  Tato diplomová práce se soustředí na přípravu stavby polyfunkčního domě v Brně na ulici Vídeňská. Vychází z projektu, který byl realizován v roce 2005. Stavebně-technologická příprava tohoto projektu zahrnuje návrh zajištění ...
 • Těžba břidlicového plynu 

  Podhorský, Jakub
  Bakalářská práce na téma Těžba břidlicového plynu se zabývá těžbou a světovými zásobami břidlicového plynu. Na začátku práce obsahuje uvedení do problematiky z hlediska geologie a historického vývoje těžby a klíčových ...