Now showing items 1-4 of 4

 • Dynamická analýza konstrukce zatížená seismickým zatížením 

  Šulerová, Zdeňka
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem odezvy železobetonové konstrukce na účinky seizmického zatížení. Byla provedena časová a spektrální analýza, které jsou uvedeny jako možné způsoby výpočty v normě EN 1998-1:2004. ...
 • Dynamická analýza konstrukce zatížené seismickým zatížením 

  Janošková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá řešením seismického zatížení na dvou různých modelech, vazníkové hale a vícepodlažní budově. Pro výpočet byla použita metoda pomocí spekter odezvy (spektrální analýza) a metoda pomocí příčných sil ...
 • Seismická analýza čerpadla 200-QHD 

  Čapičík, Martin
  Cieľom tejto práce je dynamická analýza hriadeľu podávacieho čerpadla QHD-200. V úvode práce uvádzame základné rovnice používané všeobecne v dynamike a možné metódy ich riešenia. Ďalej sa sústreďujeme na špecifiká dynamiky ...
 • Seismická analýza konstrukcí s využitím IRS redukce 

  Svrčina, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním výsledků na výpočtových modelech konstrukcí bez využití a s využitím IRS redukce. Získané výsledky jsou srovnány s jednoduchými prutovými modely daných konstrukcí.