Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza připojení nového zdroje do soustavy 

    Galuszka, Jakub
    Tato práce se zabývá záměrem dostavby nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Dukovany a způsobem jeho připojení do přenosové soustavy. Hlavním cílem práce je navrhnout konkrétní řešení vyvedení výkonu nového zdroje ...