Now showing items 1-11 of 11

 • ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ 

  Pomykalová, Andrea
  Diplomová práce představuje využití nejvýše položeného místa ve Znojmě - Hradišti. V jádru Hradiště bylo cílem vytvořit centrum archeologie s návazností na cyklostezky a pěší trasy, ale také přilákání návštěvníků a oživení ...
 • Kulturně vzdělávací centum 

  Belžík, Roman
  Cílem diplomové práce je vypracování novostavby objektu kulturně vzdělávacího centra, situovaném v Uherském Hradišti. Objekt je osazen do centrální části města, na doposud nevyužité stavební parcele, s dobrou návazností ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Kasalová, Nicol
  Studie se zabývá návrhem novostavby Moravského vinařského a kulturního centra na ulici Hlinky v Brně. V objektu jsou navrženy prostory pro vinařství (výrobu, zrání i skladování vína), administrativu, kongresového centra ...
 • Obchodní dům "Centrum" v Brně 

  Dvořáková, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie rekonstrukce a nástavby obchodního domu “Centrum“ v Brně. Jedná se o dominantní stavbu významného českého architekta Vladimíra Karfíka, která se nachází na území Městské ...
 • Obchodní dům "Centrum" v Brně 

  Bartošová, Petra
  Studie řeší rekonstrukci a nástavbu Obchodního domu Centrum, která se nachází v centru města Brna.Jedná se o stavbu významného českého architekta Vladimíra Karfíka. Budova byla navržena jako mrakodrap,bohužel bylo postaveno ...
 • Penzion 

  Tomečková, Mirka
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci penzionu v Uherském Ostrohu na ulici Dlouhá č. p. 249. Objekt je určen pro ubytování až 48 hostů, kterým je k dispozici restaurace. Restaurace má kapacitu šedesáti osob, kuchyně ...
 • Penzion s restaurací, Brno 

  Šebela, Zdeněk
  Předmětem projektu je navrhnout penzion s restaurací v odlehlé části města zapadající do krajinného rázu. Objekt se dá rozdělit na dvě dílčí části, restaurace se zázemím tvořena železobetonem a objekt s hotelovými pokoji ...
 • Rekonstrukce letiště Brno - Tuřany 

  Paťha, Radim
  Tématem diplomové práce je rekonstrukce provozu mezinárodního letiště v Brně a návrh nové příletové haly. Zvládnutí specifického provozu letiště v návaznosti na stávající odletovou halu a vytvoření vhodného konceptu pro ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Böserlová, Jana
  Květná zahrada se nachází v blízkosti centra Kroměříže a spolu s Podzámeckou zahradou je významnou přírodně – architektonickou památkou, zahrnutou v seznamu světového dědictví UNESCO. Celá zahrada je koncipována velmi ...
 • Sport & relax centrum 

  Sobotka, Martin
  Objekt SPORT & RELAX CENTRUM je novostavba tvořena nosným ŽB monolitickým skeletem. Výplňové zdivo je tvořeno z pórobetonových tvárnic YTONG. Zateplení je provedeno z desek z minerální vlny. Fasáda je provětrávaná a vytvořena ...
 • VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - LOKALITA VYŠKOV 

  Šupák, Lukáš
  Projekt obsahuje urbanistickou studii přestavby veřejného městského prostoru bývalých prádelen v centrální městské zóně. Konverze tohoto areálu zahrnuje revitalizaci a asanaci staré zástavby a okolí, nové objekty, volné ...