Now showing items 1-18 of 18

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Božičová, Mona
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Rašnerova pekárna. První část práce obsahuje teoretické údaje, které se týkají hodnocení výkonnosti podniku a druhy modelů k jeho měření. V druhé části práce ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Pěničková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Nyklíček a spol., s.r.o. Společnost je analyzována na základě vícekriteriálního modelu pro hodnocení manažerských přístupů, konkrétně pomocí modelu START PLUS. ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Havlík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti a managementu společnosti VAMET, s.r.o. Komplexní analýza společnosti je dělána na základě hodnotícího, devíti kriteriálního modelu Rady kvality České Republiky, tzv. modelu ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start 

  Pospíšková, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Letovické strojírny, s. r. o. pomocí modelu Start. Společnost Letovické strojírny, s. r. o. se zabývá především výrobou zemědělských strojů. Teoretická část ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení 

  Malyjurek, Adam
  Předmětem práce je zhodnocení výkonnosti vybrané organizace Bajusz. Bakalářská práce vychází z modelu START, který bude včetně dalších důležitých pojmů vysvětlen v teoretické části práce. Výstupem práce je sestavení návrhů ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start Plus 

  Božičová, Mona
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti. První část je tvořena teoretickými pojmy, jako je jakost a výkonnost. Zároveň se zaměřuje na nástroje hodnotící a měřící výkonnost. V analytické části je ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start Plus 

  Alexa, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Javořice, a.s. Společnost je hodnocena pomocí vícekriteriálního modelu START PLUS. Díky tomuto modelu mohly být odhaleny silné stránky společnosti a oblasti pro ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Envinet a.s. podle modelu Start Plus 

  Brejchová, Ingrid
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení výkonnosti vybrané organizace. Popisovaná organizace nese název ENVINET a.s. a je analyzována podle vícekriteriálního modelu START PLUS. Dle tohoto modelu je provedeno ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Federal-Mogul Friction Products a.s. s využitím EFQM Excelence model 

  Dosedlová, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku FEDERAL-MOGUL Friction Production, a.s. Toto hodnocení výkonnosti je prováděno na základě modelu EFQM Excelence. Teoretická část se zabývá popisem vybraných modelů ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus 

  Stanová, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením vybranej spoločnosti podľa viackriteriálneho modelu START Plus. Prostredníctvom tohto modelu je vykonané bodové hodnotenie spoločnosti, sú zistené silné stránky a aj príležitosti pre ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus 

  Guldová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti s.r.o. Společnost je analyzována na základě vícekriteriálního modelu pro hodnocení manažerských přístupů, konkrétně pomocí modelu Start Plus. Dále je ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení 

  Hamerník, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti zvoleného podniku za pomoci vícekriteriálního modelu START PLUS. Celá práce je rozdělena na čtyři fundamentální části, které jsou navzájem provázány. První část pojednává ...
 • Měření výkonnosti grafického akcelerátoru 

  Vanek, Juraj
  Tato práce pojednává o možnostech a funkcích moderních grafických akcelerátorů a měření jejich výkonu pod rozhraním OpenGL. Využívají se při tom rozšířené algoritmy na zobrazování scény v reálném čase. Zaměřuje se na ...
 • Možnosti testování a zlepšování trvanlivosti provzdušněných betonů 

  Klaudová, Dana
  Diplomová práce se zabývá studiem vlastností provzdušněných betonů, sleduje se vliv složení betonu, dávky a druhu provzdušňovací přísady a plastifikační přísady na trvanlivost betonu. Sleduje se především míra provzdušnění ...
 • Návrh internetových stránek 

  Caha, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodných webových stránek pro český hokejový klub HK Šumperk. Stránky budou sloužit nejen fanouškům klubu, ale i široké veřejnosti, která na nich nalezne veškeré informace o hokeji ...
 • Návrh webového portálu fotbalového svazu 

  Vařacha, Jan
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout vhodné webové stránky pro okresní fotbalový svaz. Webová prezentace by měla sloužit nejen hráčům, funkcionářům klubů, funkcionářům svazu a rozhodčím, ale zejména také široké ...
 • Studium vlastností betonu s rozptýlenou výztuží, určeného pro výrobu betonových vejčitých trub 

  Šťastný, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi betonu s rozptýlenou výztuží, určeného pro výrobu betonových vejčitých trub. Důraz je kladen zejména na použití různých druhů rozptýlené výztuže. Teoretická část je rozdělena do ...
 • Vliv přípravy a úpravy zkušebních těles pro zkoušení trvanlivosti betonu a betonových výrobků v prostředí XF 

  Šťastný, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá vlivem přípravy a úpravy zkušebních těles pro zkoušení trvanlivosti betonu a betonových výrobků v prostředí XF. Sleduje zejména vliv úpravy povrchů a uložení zkušebních vzorků na trvanlivost ...