Now showing items 1-7 of 7

 • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa 

  Šebela, Vojtěch
  Tématem diplomové práce je návrh Římskokatolického kostela Seslání Ducha svatého v Brně Líšni. Objekt bude doplněním potřeb Salesiánské komunity, která v blízkém domě mládeže Salesko působí již téměř 30 let a zaměřuje se ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Svobodová, Lenka
  Tématem diplomové práce je nádraží vysokorychlostní trati. Stavební parcela se nachází v jihomoravském kraji, přesněji v městské části Brno-Tuřany. Dům je řešen jako samostatně stojící dvoupodlažní objekt umístěný na mostě ...
 • Novostavba distribučního skladu v Červeném Kostelci - realizace etapy spodní stavby 

  Světlík, Jiří
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování vybraných kapitol stavebně technologického projektu hrubé spodní stavby skladové haly společně s opěrnými zdmi včetně hlavních terénních úprav. Jedná se o novostavbu skladové ...
 • Opěrné zdi 

  Pospíšil, Jan
  Cílem práce je vytvořit ucelený přehled nejčastěji používaných opěrných stěn v České republice a charakterizovat jejich vlastnosti, způsob posouzení, výhody, nevýhody či příčiny selhání. Na základě těchto poznatků bude ...
 • Pažící konstrukce pro hloubenou stanici metra v Kataru 

  Kočičková, Veronika
  Cílem této práce je zhodnocení geologických poměrů a trvanlivosti hloubené stanice metra v Kataru. Dále se práce zabývá postupem výstavby a výpočtem vybraných prvků konstrukce. Geologické poměry byly vyhodnoceny na základě ...
 • Stavebně technologický projekt terasového bytového domu v Brně 

  Baštová, Veronika
  Projekt řeší stavebně technologickou studii novostavby bytového domu v Brně. Bytový dům má půdorysný tvar obdélníku o rozměrech 29,2 m x 57,2 m. Bytový dům je navržen terasovitě v pěti podlažích jako zděná konstrukce z ...
 • Stavebně technologický projekt ZŠ Otevřená, Brno - Žebětín 

  Novák, Martin
  Stavebně – technologický projekt základní školy, v městské části Brno – Žebětín, obsahuje technickou zprávu, posouzení širších dopravních vztahů, časový a finanční plán stavby, hlavní technologické etapy hl. stavebního ...