Now showing items 1-10 of 10

 • Matematické modelování retenčních objektů městského odvodnění 

  Pavlík, Ondřej
  Tato práce se zabývá využitím 3D matematických modelů proudění kapalin ve vodohospodářské praxi. Pomocí 3D matematického modelu byla detailně posouzena retenční nádrž Jeneweinova, která je umístěna na jednotné stokové síti ...
 • Modernizace zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě 

  Honzírek, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá modernizací zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Teoretická část se věnuje jednotlivým způsobům přípravy teplé vody v bytových domech a metodám návrhu zásobníkového ...
 • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

  Hyžák, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou eroze půdy, povrchového odtoku a jeho následným vlivem na situaci v zasažených územích. Řeší také technická opatření navržená v povodí ovlivňující povrchový odtok. Rozsah práce se ...
 • Rozsáhlý rodinný dům-Technologická etapa spodní stavby 

  Brandtner, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je provedení technologické etapy spodní stavby rodinného domu v Drásově. Obsahem této práce je technická zpráva, technologické předpisy vybraných prací, návrh zařízení staveniště, návrh ...
 • Řadový bytový dům - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Hájek, Petr
  Abstrakt v českém jazyce Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi. V teoretické části se zabývá hospodařením s dešťovou vodou retenčními nádržemi a vsakovacími zařízeními. Výpočtová část ...
 • Studie variant nakládání s dešťovými vodami v obci Vendryně 

  Odstrčílek, Jonáš
  Tato diplomová práce se zabývá nakládáním s dešťovými vodami na území obce Vendryně. Po obsahové stránce se jedná o studii s několika variantami řešení. Jednotlivé varianty jsou přizpůsobeny místním podmínkám a následně ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v domě s nájemními byty 

  Stýblo, Jaromír
  Bakalářská práce je zaměřená na zdravotně technické a plynovodní instalace v domě s nájemními byty. Teoretická část se zabývá srážkovými vodami a jejich využití. Řešená budova má sedm nadzemních podlaží a 33 nájemních bytů.
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v polyfunkčním domě 

  Tůmová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi. V teoretické části se zabývá retenčními nádržemi a vsakovacími zařízeními, konkrétně jejich návrhem a provedením s ohledem na platné předpisy a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v ubytovně 

  Stříbný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací a plynovodu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na vodovodní potrubí z hlediska materiálů. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace, ...
 • Zdravotně technické instalace v bytovém domě 

  Honzírek, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi bytového domu v Brně. Teoretická část se věnuje analýze tématu se zaměřením na způsoby přípravy teplé vody v bytových domech. Projektová část následně řeší zdravotně ...