Now showing items 1-3 of 3

 • Domov pro seniory 

  Kučerová, Nikola
  Tématem této diplomové práce je Domov pro seniory Objekt je umístěn na pozemku s rovinným terénem. Obvodové zdivo je z vápenopískových tvárnic, založeno na základových pasech z prostého betonu. Stropy jsou z prefabrikovaných ...
 • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

  Macečková, Eliška
  Území se nachází na severním okraji města Brna v městské části Řečkovice a Mokrá Hora a je situováno v rozvojových disponibilních plochách města v klínu mezi stávající zástavbou. Na jih od území leží areál bývalých vojenských ...
 • Rousínov, městské polyfunkční centrum za náměstím 

  Jajtnerová, Martina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového využití komplexu budov bývalého učiliště a jídelny poblíž městského centra obce Rousínov. Součástí práce je analýza současných podmínek občanské vybavenosti v uvedené oblasti a ...