Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Pekárková, Ivana
    Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení sportovního centra. Cílem je na základě vypracovaných analýz vnějšího okolí, sestavit vhodný návrh na realizaci projektu.