Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza spotřeby tepla budovy A2 v areálu FSI VUT v Brně 

    Andrýs, Jan
    Spotřeba tepla budovy nám udává, kolik tepla musíme přivést do budovy, aby bylo dosaženo požadované teploty. Z toho se dá vyjádřit finanční náročnost vytápění této budovy. Tato práce se zabývá analýzou spotřeby tepla budovy ...
  • Návrh způsobu financování podnikatelského záměru 

    Změlíková, Renáta
    Diplomová práce se zabývá možnostmi financování podnikatelského záměru společnosti Sun Marketing, s.r.o. Na základě teoretických poznatků a získaných informací zahrnuje návrh optimální varianty financování podnikatelského záměru.