Now showing items 1-20 of 63

 • Analýza organizační struktury z hlediska místa vzniku nákladů 

  Mičková, Hana
  Diplomová práce představuje analýzu organizační struktury a jejího vlivu na činnost firmy, a to z několika pohledů. Nejen z hlediska místa vzniku nákladů, ale i výnosů a jejich vlivu na hodnocení jednotlivých organizačních ...
 • Analýza stavební firmy pomocí statistických metod 

  Šiška, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu vybraných ekonomických ukazateľov stavebnej firmy za použitia metód časových radov a regresnej analýzy. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické pozadie problematiky vysvetľujúce ...
 • Analýza tržeb firmy ODEKO,s.r.o. 

  Šubrtová, Nela
  Vypracovaná analýza je zaměřena na stanovení budoucího vývoje tržeb podniku. Veškeré údaje použité v této práci jsem čerpala z poskytnutých podnikových dokumentací. Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat analýzu, která ...
 • Analýza vhodných metod a postupů při ocenění sportovního studia 

  Meluzínová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním vybraných sportovních studií. Mým cílem je posoudit metody pro ocenění sportovních studií a stanovení vhodných kritérií, která by mohla ovlivnit výnosy sportovních studií. Součástí ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Polák, Daniel
  Predmetom bakalárskej práce je analýza vybraných ukazatežov spoločnosti Slovenská pošta, RPC Trnava a.s. pomocou časových radov a regresnej analýzy. V prvej časti sú zpracované teoretické východiská pre výpočet a aplikáciu ...
 • Analýza výkonnosti Pekařství Králík pomocí časových řad 

  Šimková, Marcela
  Bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti Pekařství Králík pomocí časových řad. Veškerá vstupní data byla získána ze zdrojů pekárny. Cílem je vypracovat analýzu, která poslouží k predikci jednotlivých ukazatelů výroby ...
 • Aplikace regresní analýzy na výpočet bodu zvratu 

  Míková, Libuše
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů a výnosů z provozu stroje BAUER BG ve společnosti TOPGEO Brno, spol. s r.o. Snahou je aplikovat teoretické poznatky z oblasti regresní analýzy v praxi. Na základě zjištěných ...
 • Audit účetní závěrky vybraného zemědělského podniku 

  Stojánková, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na provedení auditu u zemědělského subjektu. Je zde uveden historický vývoj auditu a základní informace. Práce popisuje regulaci v rámci Evropské unie, samotný postup dle Mezinárodních auditorských ...
 • Ekonomické zhodnocení vyvedení výkonu z kogeneračních jednotek do různých napěťových hladin 

  Doležal, Václav
  Tématem diplomové práce je ekonomické zhodnocení vyvedení výkonu z kogeneračních jednotek do různých napěťových hladin. V textu je řešena problematika, jakým způsobem a za jakých podmínek můžeme nalézt optimální řešení pro ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Horáková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace Jednoty, spotřebního družstva, Moravský Krumlov za období 2010 – 2014. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je seznámení s cíli a metodikou práce. V ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Opatřilová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku KALÁB – stavební firma, s.r.o. a návrhů na její zlepšení. Společnost se zabývá stavební a developerskou činností. Jedná se známou firmu, která má ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Venclová, Martina
  Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zaobírá vybranými metodami finanční analýzy a hodnotí finanční situaci podniku TYHAN s.r.o. První část vymezuje teoretické základy metod ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Stojaspalová, Vendula
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti CZECHmetal spol. s r. o. za období 2011–2015. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Válková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční situací společnosti EXVALOS spol. s r. o., za léta 2009 – 2013. Pro zjištění finanční situace podniku budou aplikovány ukazatele a metody finanční analýzy, které povedou ke zhodnocení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vašíček, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Fortell s.r.o. za období roku 2008 – 2012. Pro hodnocení budou použity metody a ukazatele finanční analýzy. Navrhovaná doporučení jsou založena na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bebjak, Daniel
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie finančnej situácie vo vybranej spoločnosti v rokoch 2013-2017. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť obsahuje teoretické východiská práce, ktoré sú potom ďalej použité v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Faltusová, Eliška
  Předmětem bakalářské práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza současného stavu konkrétní společnosti a návrh na zlepšení její finanční situace. V teoretické části uvedu cíle mé práce, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mareček, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza současného stavu vybrané konkrétní společnosti a návrh na zlepšení její finanční situace a srovnání s konkurenční ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Ferencová, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení výkonnosti společnosti KOHUT Třinec s.r.o. v období od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2011. Zhodnocení je provedeno pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, konkrétně ...
 • Investiční záměr města Tábor 

  Vrbasová, Barbora
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu investičního záměru města Tábor. Teoretická část se zabývá investicemi a investičním rozhodnutím. Dále jsou zde vymezeny pojmy veřejná zakázka, veřejný zadavatel a dotace. Poslední ...