Now showing items 1-2 of 2

  • Účetní a daňové aspekty změny režimu DPH 

    Dang, Minh Thanh
    Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat problematiku při změně režimu daně z přidané hodnoty u modelového podnikatelského subjektu a zjistit všechny změny účetních a daňových aspektů spolu s výhodami a nevýhodami v ...
  • Změny zejména v DPH od 1.1.2012 

    Kondysková, Ema (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
    Změna sazeb daně z přidané hodnoty; Boj proti karuselovým podvodům; Režim přenesení daňové povinnosti; Místo plnění pro znalecké obory; Připravované změny; Změny, novinky a zajímavosti z daňové oblasti