Now showing items 1-2 of 2

  • Reverzní logistika ve vybraném podniku 

    Nečasová, Sára
    Diplomová práce se zabývá reverzní logistikou ve výrobním podniku German Motor Parts CZ, s.r.o. Na základě teoretických východisek provádí výzkum a analýzu činností podniku z pohledu logistiky. Jednak zkoumá činnosti zpětné ...
  • Studie logistické koncepce se zaměřením na obalové hospodářství 

    Šatera, Martin
    Bakalářská práce se zabývá návrhem zavedení vratných obalů do dodavatelského řetězce plastových materiálů od českých dodavatelů ve společnosti MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s. V první části práce jsou popsána teoretická východiska ...