Now showing items 1-3 of 3

 • Metody 3D laserového skenování obrobků ve výrobním procesu 

  Šnajdárek, Ladislav
  Tato práce je zaměřena na problematiku 3D laserového skenování obrobků, jako jedné z možností postprocesní kontroly. Po uvedení základních principů pro získání 3D modelu tělesa, následuje popsání hlavních komponentů těchto ...
 • Retrofit parní turbiny 250 MW na biomasu 

  Novák, Martin
  V této diplomové práci je popsána modernizace čtyřtělesové turbíny Rateau – Schneider, při současném snížení výkonu z 250 MW na 160 MW. Práce je rozdělena do dvou hlavních celků. První část se zabývá návrhem bilančního ...
 • Teplotní analýza plastového dílu metodou konečných prvků 

  Zemanová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá deformací plastového dílu po teplotním zatěžování a způsobem zpracování digitálních dat pro teplotní analýzu. Je nastíněna problematika optické digitalizace, pomocí které byla získána vstupní ...