Now showing items 1-6 of 6

 • Intenzifikace průmyslové ČOV v areálu BOSCH Diesel, s.r.o. 

  Koláček, Ivo
  Tato práce se věnuje posouzení ČOV před intenzifikací a rozhoduje, zda volba intenzifikace byla zvolena jako správné řešení. Další část se již věnuje ČOV po intenzifikaci a posouzení správnosti jejího návrhu. Dále se věnuje ...
 • Matematické modelování systému reverzní osmózy pro detekci estrogenů ve vodě 

  Siegel, Jan
  Estrogenní sloučeniny jsou podskupinou environmentálních polutantů s názvem endokrinní disruptory. Jedná se o širokou skupinu látek, schopných narušovat hormonální rovnováhu organismu a ovlivňovat jeho reprodukční, vývojové ...
 • Možnosti eliminace čpavkového skluzu v technologických vodách elektráren 

  Hajzler, Jan
  Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat možnosti eliminace nebo separace amonných podílů z technologických vod elektráren, ve kterých je zavedena sekundární metoda denitrifikace spalin (SCR, SNCR). Potřeba eliminace ...
 • Odsolování mořské vody 

  Kamenický, Robin
  Každodenní nedostatek pitné vody vede ke snahám tento problém řešit. Jedna z možnosti je odsolování ať už destilační, za pomoci membrán a osmózy, či dalších nekonvenčních způsobů jako je zmražení vody. Tato práce se zabývá ...
 • Osmotické elektrárny 

  Šikula, František
  Tato práce se zabývá teoretickým popisem a hlubší analýzou osmotických elektráren a vhodnosti jejich využití jako alternativního zdroje pro výrobu elektřiny. V první části jsou vysvětleny základní principy získávání energie ...
 • Způsoby zpracování vody pro in vitro detekci endokrinních disruptorů 

  Daniel, Romain Oliver
  V uplynulých letech vzrostl zájem o sledování estrogenních látek ve vodním prostředí kvůli jejich nepříznivým účinkům na zdraví lidí a dalších obratlovců. Zvláštní pozornost je věnována analytickým metodám používaným ke ...