Now showing items 1-2 of 2

  • Nová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brně 

    Handlířová, Petra
    Diplomová práce se zabývá urbanistickým a architektonickým návrhem pásu území podél Svitavského náhonu a říčky Ponávky v Brně. Vlastní řešené území se nachází v blízkém okolí Svitavského náhonu a to v místech, kde je již ...
  • Nová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brně 

    Matějová, Pavla
    Bc. Pavla Matějová, Architektura a urbanismus, Ústav navrhování V., FA VUT Brno 2009, 19 stran Diplomová práce, vedoucí doc. Ing. arch. Karel Havliš, FA VUT Brno Diplomová práce se zabývá urbanistickým a architektonickým ...