Now showing items 1-4 of 4

 • Financování revitalizace panelového domu 

  Gryga, Robert
  Tato diplomová práce „Financování revitalizace panelového domu“ se zabývá možnostmi financování rekonstrukce panelového domu. Na základě teoretických poznatků, provedených analýz a výpočtů, obsahuje řešení pro konkrétní ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu investora 

  Rojíček, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je získat možnosti financování revitalizace panelových domů z hlediska investora. Jedná se o nejčastější problém současné doby, jelikož většina těchto domů je ve velmi chatrném stavu s nutností opravy. ...
 • Nabídková cena stavební zakázky 

  Vitásek, Stanislav
  Tato práce se zabývá nabídkovou cenou pro revitalizaci panelového domu financovaného ze soukromých zdrojů investora. Pro sestavení nabídkové ceny se využije položkového rozpočtu a aplikováním rozhodovací matice se zjistí ...
 • Návrh financování zateplení bytového domu 

  Ratkovská, Lenka
  Práce „Návrh financování zateplení bytového domu“ se zabývá možnostmi financování rekonstrukce panelového domu, analýzou nabídek na Českém trhu a navržením optimálního způsobu investování. V teoretické části jsou popsány ...