Now showing items 1-2 of 2

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Šupák, Lukáš
    Hlavní náplní návrhu jako takového je snaha znovu získat věhlas a patřičný výraz tak významné české zahradě jakou je právě Květná zahrada v Kroměříži. Z tohoto poznatku jsem se snažil vycházet a co nejvěrněji koncepčně ...
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Šupák, Lukáš
    Hlavní náplní návrhu jako takového je snaha znovu získat věhlas a patřičný výraz tak významné české zahradě jakou je právě Květná zahrada v Kroměříži. Z tohoto poznatku jsem se snažil vycházet a co nejvěrněji koncepčně ...