Now showing items 1-17 of 17

 • Aktuální nález Ústavního soudu k odměnám znalců 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Na stránkách Ústavního soudu byl zveřejněn nález k návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Poněvadž se jedná o ...
 • Analýza motivace a návrh motivačního programu ve společnosti Stuha a.s. 

  Danč, Radek
  Bakalářská práce je spjata s analýzou motivace a návrhem motivačního programu pro firmu STUHA a.s., který především vychází z dotazníkového šetření a z analýzy trhu práce. Pozornost je především věnována k zjištění potřeb ...
 • Design modulárního systému sportovních trofejí 

  Kučera, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout systém pro sestavení modulární trofeje. Modulárnost spočívá v možnosti využití pro všechny tři umístění a různé sporty. Díly do sebe kolmo zapadající s plošným stykem, který zajišťuje ...
 • Motivace zaměstnanců a možnosti jejího ovlivňování 

  Koranda, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o významu motivace a možnosti jejího zvyšování na základě znalosti motivačního profilu zaměstnanců. V první, teoretické části jsou uvedeny východiska motivace, definice a základní pojmy. Druhá, ...
 • Motivace zaměstnanců ve vybrané obchodní společnosti a změny s tím související 

  Blažek, Ondřej
  Hlavním cílem předkládané diplomové práce je návrh změn stávajícího motivačního programu ve vybrané obchodní korporaci a jiných oblastí úzce související s motivací zaměstnance. K dosažení tohoto cíle byla prostudována ...
 • Motivační systém ve spotřebním družstvu, návrh jeho změn 

  Hrabcová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá motivačním systémem ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově. Analyzuje současný způsob odměňování a motivace zaměstnanců tohoto družstva a navrhuje změny motivačního programu tak, ...
 • Návrh motivačního systému odměňování zaměstnanců s ohledem na daňové aspekty 

  Mičulková, Hana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na odměňování a motivační systém zaměstnanců s ohledem k daňovým aspektům ve vybrané společnosti s ručením omezeným. Analyzuje aktuální motivační systém a způsob odměňování a na základě ...
 • Návrh na zlepšení motivačního programu vybrané společnosti 

  Čadeni, Izabela
  Bakalářská práce na téma „Návrh na zlepšení motivačního programu vybrané společnosti“ se zabývá vyjasněním pojmů týkajících se motivace zaměstnanců, jejich odměňováním a využití různých zaměstnaneckých výhod v podobě ...
 • Návrh na zlepšení zaměstnaneckých benefitů ve společnosti 

  Vrtílková, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení zaměstnaneckých benefitů ve společnosti. Teoretická část je věnována shrnutí poznatků týkajících se oblasti řízení lidských zdrojů a jejich hodnocení a odměňování. Velká část ...
 • Návrh na změnu systému odměňování zaměstnanců vybrané společnosti 

  Melicharová, Monika
  Bakalářské práce „Návrh na změnu systemu odměňování zaměstnanců vybrané společnosti“ analyzuje problemy související se systémem odměňováním ve společnosti Alfa, a.s. a návrh jeho zlepšení. První teoretická část je zaměřena ...
 • Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Jadlovcová, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a rozvoj systému odměňování dané stavební společnosti, tak aby se zvýšila spokojenost pracovníků společnosti. Porovnává teoretické poznatky s těmi praktickými. Obsahuje také návrh ...
 • Návrh řešení systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti voestalpine PROFILFORM s.r.o. 

  Vašinová, Kateřina
  Bakalářská práce „Návrh řešení systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti voestalpine PROFILFORM s.r.o.“ pojednává o problematice poskytovaných zaměstnaneckých benefitů a jejich daňovém řešení z pohledu zaměstnavatele, ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Tvrdý, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn konceptu motivace v daném podniku. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy související s motivací a odměňováním pracovníků. V analytické části je popsán současný stav podniku ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Pláteník, Jindřich
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti I.A.N. TECHNIC a.s. Teoretická část bakalářské práce obsahuje poznatky z hodnocení zaměstnanců, motivace, odměn, vnějších ...
 • Systém odměňování pracovníků vybraného podnikatelského subjektu 

  Podušková, Iva
  Bakalářská práce na základě teoretických poznatků analyzuje současný systém odměňování zaměstnanců ve vybraném podnikatelském subjektu. Obsahuje návrh nového systému odměňování a návrhy vybraných vnitřních předpisů a ...
 • Systém odměňování zaměstnanců 

  Sachambula, Nelson Mendonca
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců z teoretického pohledu, analýzou vnitřních a vnějších vlivů působících na společnost a návrhem na zlepšení zavedeného systému odměňování ve společnosti. Návrhy ...
 • Systém odměňování zaměstnanců 

  Skuhravý, Kevin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování systému pro odměňování zaměstnanců jak teoreticky, tak i prakticky v rohatecké firmě jménem DELTA METAL s.r.o. Teoretická část obsahuje základní informace z této oblasti, ...