Now showing items 1-13 of 13

 • Motivace a evaluace zaměstnanců 

  Ondrašíková, Radka
  Cílem diplomové práce je odhalit možné nedostatky v motivačním systému společnosti a navrhnout doporučení ke zlepšení stávající situace. V první části shrnu teoretické poznatky, které se týkají dané problematiky motivace, ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

  Brandejská, Petra
  Cílem diplomové práce je navržení nového systému hodnocení a následného odměňování pracovníků ve společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Teoretická část se zaměřuje na teorii motivace, hodnocení pracovníků a systém ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Juránek, Radim
  Předmětem diplomové práce je motivace a hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část je zaměřena na popis teoretických poznatků, které využívám v praktické části. V praktické části provedu analýzu společnosti, ...
 • Motivační systém firmy 

  Martinkovičová, Markéta
  Diplomová práce komplexně shrnuje teoretické pojmy, které se vážou k motivaci. Navazuje analytická část, kde je popsán současný stav vybrané společnosti, jeho současný motivační systém, složky systému, odměny atd. Na základě ...
 • Motivační systém ve vybrané společnosti 

  Juránková, Tereza
  Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o motivaci pracovníků a vysvětluje základní pojmy spojené s touto problematikou. Popisuje současné trendy požadavků zaměstnanců v oblasti motivačního systému a pomocí dotazníkového ...
 • Motivační systém ve vybrané společnosti 

  Hofmanová, Marie
  Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o motivačním systému a vysvětluje základní pojmy spjaté s touto problematikou. Za použití dotazníkového šetření jsou zjištěny současné trendy požadavků zaměstnanců v této zkoumané ...
 • Motivační systém ve výrobním podniku 

  Peterková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá motivačním systémem ve výrobním podniku. Zaměřuje se především na zlepšení současného stavu, který je analyzován prostřednictvím dotazníkového šetření. Výstupem jsou doporučení k zefektivnění ...
 • Návrh na inovace systému odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci 

  Škrabiš, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. První část práce vysvětluje základní pojmy a celkovou teorii odměňování zaměstnanců. V druhé části je společnost analyzována podle ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu vybraného podniku 

  Navrátil, Luděk
  Bakalářská práce analyzuje prvky současného motivačního programu společnosti XY, a. s., nejsilnejšího konkurenta a také spokojenost zaměstnanců prostřednictvím dotazníkového šetření. Z provedených analýz vyplynuly závěry, ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybrané společnosti 

  Fialová, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh změn konceptu motivačního systému ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny některé činnosti související s řízením lidských zdrojů a také pojmy související s motivací ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve zvoleném podniku 

  Hlavatý, Adam
  Předmětem této práce je návrh zlepšení motivačního systému společnosti Fontana s. r. o. na základě analýzy toho stávajícího. Teoretická část vysvětluje základní poznatky z oblasti motivace a motivačních teorií a slouží ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Vencovská, Dorota
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. První část práce se zabývá především objasněním základních pojmů týkajících se teorie spojené s odměňováním zaměstnanců ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Zborovská, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve společnosti GenAgro Říčany, a. s. V jednotlivých kapitolách jsou rozebírány cíle práce a způsob zpracování a po té teoretická část. Praktická část přechází ...