Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza motivačních faktorů, systému odměňování a hodnocení ve vybraném podniku 

  Josefiová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tématikou identifikování motivačních faktorů a zhodnocení systému odměňování zaměstnanců. V teoretické části práce jsou objasněny základní pojmy vztahující se k oblasti motivace, odměňování ...
 • Hodnocení a odměňování zaměstnanců ve firmě AUTODOPRAVA Josef Drda 

  Drda, Miroslav
  Předmětem bakalářské práce je návrh hodnotícího nástroje pro zaměstnance vybrané firmy z více různých hledisek. Dále se bude jednat o návrh jak zaměstnance odměňovat, a v neposlední řadě se zmíním o motivaci. Finální návrh ...
 • Motivační systém firmy 

  Škrabal, Martin
  Diplomová práce shrnuje teoretické pojmy na téma motivace. Následuje analytická část, která popisuje aktuální stav vybrané společnosti jako je motivační systém a jeho složky, odměny aj. Na základě provedení kvantitativního ...
 • Motivační systém společnosti a návrhy na jeho vylepšení 

  Sedláčková, Eva
  Diplomová práce „Motivační systém společnosti a návrhy na jeho vylepšení“ analyzuje motivační systém konkrétní společnosti, kde se pomocí metody dotazníkového šetření zkoumá spokojenost zaměstnanců se systémem stávajícím ...
 • Motivační systém technicko–hospodářských zaměstnanců v konkrétní textilní společnosti 

  Škodová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá motivačním systémem technicko-hospodářských zaměstnanců zvolené textilní společnosti. Je zaměřena obzvláště na jejich odměňování. Součástí práce je dotazníkové šetření mezi skupinou těchto ...
 • Motivační systém ve společnosti ABC 

  Pavlíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů, systémem odměňování a hodnocení pracovníků ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretická východiska, pojmy týkající ...
 • Návrh motivačního systému a jeho vliv na spokojenost ve společnosti 

  Moravec, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh na zlepšení motivačního systému společnosti Baude Kabeltechnik s.r.o. Pro analýzu současné spokojenosti zaměstnanců byl použit dotazníkový průzkum a rozhovory s vedením společnosti. Jak ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Horňáková, Pavla
  Tato diplomová práce je věnována návrhu motivačního systému společnosti PHOENIX CONTACT, s.r.o., vycházející z analýz současného stavu. Práce má sloužit jako podklad, při zavedení efektivnějšího motivačního systému, a ...
 • Návrh motivačního systému společnosti Česká zbrojovka a.s. 

  Miholová, Pavla
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh motivačního systému společnosti Česká zbrojovka a.s. Cílem práce je na základě odhalení nedostatků stávajícího motivačního systému ve společnosti navrhnout doporučení vedoucí k dosažení ...
 • Návrh na inovace systému odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci 

  Škrabiš, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. První část práce vysvětluje základní pojmy a celkovou teorii odměňování zaměstnanců. V druhé části je společnost analyzována podle ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybraném podniku 

  Skočovská, Eva
  Hlavním cílem diplomové práci je návrh na zavedení změn v současném konceptu motivačního systému ve společnosti Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. v boji při zvládání stresu na pracovišti. Práce je komponována do tří částí. ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybraném podniku 

  Pachlová, Petra
  Hlavním cílem předkládané diplomové práce byl návrh na změnu konceptu motivačního systému ve farmaceutické firmě. Na základě načerpaných teoretických východisek a realizovaného výzkumu stávajícího stavu ve firmě byly ...
 • Návrh změn odměňování pracovníků v divizi vybrané společnosti 

  Švárna, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na odměňování pracovníků divize společnosti SIGMA GROUP, a.s. Teoretická část obsahuje shrnutí základních pojmů, které se týkají odměňování a motivace pracovníků. Praktická část bude obsahovat ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Gatialová, Martina
  Bakalárska práca je zameraná na systém odmeňovania zamestnancov v spoločnosti LEGARDE s.r.o. Je rozdelená na tri časti. Prvá časť charakterizuje pojmy v oblasti odmeňovania. Druhá časť obsahuje analýzu súčasného stavu ...
 • Systém odměňování zaměstnanců 

  Bednáriková, Klaudia
  Bakalárska práca je zameraná na systém odmeňovania zamestnancov v spoločnosti AAF International. Svoju prácu som rozdelila na tri časti. Prvá časť charakterizuje všeobecne známe pojmy v oblasti odmeňovania. V druhej časti ...
 • Změna systému odměňování ve výrobní společnosti 

  Sedláčková, Veronika
  Tato diplomová práce pojednává o systému odměňování a motivaci zaměstnanců ve vybrané výrobní firmě. Za cíl si klade zanalyzovat současný systém odměňování, a pomocí nových poznatků získaných empirickým šetřením navrhnout ...