Now showing items 1-6 of 6

 • Měření parametrů piezoelektrických materiálů 

  Fialka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá piezoelektrickými koeficienty, rezonanční frekvencí, především pak ověřením piezoelektrických konstant. Za pomoci přístrojů, jako např. LCR metru HIOKI 3532, impedančního analyzátoru Agilent 4294A ...
 • Nelineární elektro-ultrazvuková spektroskopie rezistorů 

  Tofel, Pavel
  Elektro-ultrazvuková spektroskopie je založena na interakci dvou signálů, elektrického střídavého signálu s frekvencí fE a ultrazvukového signálu s frekvencí fU. Ultrazvukový signál mění vzdálenost mezi vodivými zrny ve ...
 • Piezoelektrické rezonátory MEMS pro senzorické aplikace 

  Klempa, Jaroslav
  Tato práce se věnuje základním postupům a procesům při výrobě mikroelektromechanických systémů. Pozornost je věnována materiálovým vlastnostem, depozičním, litografickým a obráběcím procesům. Dále jsou v práci popsány ...
 • Sací měřič rezonance s větší měřicí cívkou 

  Obr, Michal
  Předkládaná diplomová práce se zabývá sacím měřičem rezonance, jeho principem činnosti, vlastnostmi a postupem při měření. Práce obsahuje základní rozdělení oscilátorů, jejich vlastnosti a princip činnosti. Diplomová práce ...
 • Tvorba laboratorních přípravků pro bezdrátový přenos elektrické energie založený na magnetické indukci 

  Kopečný, David
  Cílem práce je seskupit informace o bezdrátovém přenosu pomocí magnetické indukce a o současných řešeních bezdrátových aplikací v praxi. Práce obsahuje teoretický základ a informace o současném stavu bezdrátových napájecích ...
 • Zjišťování dynamických modulů cihelného střepu 

  Valentová, Renata
  Diplomová práce se zabývá zjišťováním dynamického modulu pružnosti nedestruktivními metodami cihelného střepu. Vzoly laboratorně vyrobeny ze dvou druhů cihlářské zeminy a dále byly použity výřezy z cihly plné typu klinker. ...