Now showing items 1-20 of 112

 • 3D tvarování keramické suspenze vytvrditelné UV zářením 

  Mišák, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu koloidních suspenzí, vytvrditelných UV zářením, jenž jsou určeny k 3D tisku komplexních keramických vláknových struktur. Rovněž jsou v práci představeny techniky následného tvarování ...
 • Adheze (hydro)gelových materiálů k povrchu – fyzikálně-chemický popis a biologické konsekvence 

  Žibeková, Lucia
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium adhézie hydrogélových materiálov k povrchu. Pre tieto účely boli v práci zvolené tri biopolyméry, z toho jeden je fyzikálne sieťovaný (agaróza) a dva sú chemicky sieťované (na ...
 • Adhezní vlastnosti semi-IPN hydrogelů 

  Candráková, Simona
  Táto diplomová práca je zameraná na optimalizáciu prípravy hydrogélov s rôznymi prídavkami látok ovplyvňujúcimi adhéziu, štúdium adhézie pripravených hydrogélových systémov a modifikáciu ich adhéznych vlastností. Pripravovanými ...
 • Aplikace metakaolinu v žárovzdorných materiálech 

  Tvrdík, Lukáš
  Žárovzdorné materiály mají nezastupitelné místo ve všech průmyslových oborech, kde je zapotřebí použití vysokých teplot. Tato práce je zaměřena na použití metakaolinu v žárovzdorných materiálech, které umožňují provozování ...
 • Charakterizace hydrogelů na bázi fotosíťovaných derivátů hyaluronanu 

  Hekrlová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací tyraminového derivátu kyseliny hyaluronové (HA-Tyr), jakožto vhodného kandidáta pro fotosíťovací reakce in situ. V první části bylo zkoumáno botnání gelů ve fyziologickém ...
 • Compositional and Temperature Effects on the Rheological Properties of Polyelectrolyte–Surfactant Hydrogels 

  Smilek, Jiří; Jarábková, Sabína; Velcer, Tomáš; Pekař, Miloslav (MDPI, 2019-05-27)
  The rheological properties of hydrogels prepared by physical interactions between oppositely charged polyelectrolyte and surfactant in micellar form were studied. Specifically, hyaluronan was employed as a negatively charged ...
 • Efekt submikrometrických rysů na reologii polymerních nanokompozitů 

  Lepcio, Petr
  Polymerní nanokompozity (PNCs) mají slibnou budoucnost jako lehké funkční materiály zpracovatelné aditivními výrobními technologiemi. Jejich rychlému rozšíření však brání silná závislost jejich užitných vlastností na ...
 • Effect of chitosan ethers on fresh state properties of lime mortars 

  Vyšvařil, Martin; Žižlavský, Tomáš (IOP Publishing, 2017-10-25)
  The fresh state properties of mortars are eminently important since determine the material workability and also have a great influence on its hardened state characteristics. In this paper, the behaviour of fresh lime mortars ...
 • Effect of particle size of waste brick powder on the properties of alkaline activated materials 

  Brînduş-Simuţ, Jiřina; Vyšvařil, Martin; Bayer, Patrik; Keppert, Martin; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The properties of alkaline activated brick dust mixed with water glass with a silicate modulus (Ms) of 1.0 were studied in fresh mixtures as well as hardened products in connection with the particle size of the dust. The ...
 • The Effect of the Thermosensitive Biodegradable PLGA–PEG–PLGA Copolymer on the Rheological, Structural and Mechanical Properties of Thixotropic Self-Hardening Tricalcium Phosphate Cement 

  Vojtová, Lucy; Michlovská, Lenka; Valová, Kristýna; Zbončák, Marek; Trunec, Martin; Částková, Klára; Krtička, Milan; Pavliňáková, Veronika; Poláček, Petr; Dzurov, Matej; Lukášová, Věra; Rampichová, Michala; Suchý, Tomáš; Sedláček, Radek; Ginebra, Maria-Pau; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin (MDPI, 2019-01-17)
  The current limitations of calcium phosphate cements (CPCs) used in the field of bone regeneration consist of their brittleness, low injectability, disintegration in body fluids and low biodegradability. Moreover, no method ...
 • Fázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidů 

  Klementová, Tereza
  Tato bakalářská práce se věnuje podmínkám fázové separace za nízkých koncentrací v systému polyelektrolytu (hyaluronanu sodného) a kationaktivního tenzidu cetyltrimethylamonium bromidu. Separovaná fáze byla studována pomocí ...
 • Fázově separované hydrogely z mikroemulzí 

  Kacvinská, Katarína
  Táto bakalárska práca je zameraná na tvorbu fázovo separovaného hydrogélu z mikroemulzie. Popisuje možnú prípravu, ktorej základom je mikroemulzia so solubilizovaným olejom v hydrofóbnych častiach katiónaktívneho tenzidu ...
 • Fresh state properties of lime mortars with foam glass dust 

  Vyšvařil, Martin; Krebs, Martin (IOP Publishing, 2020-06-08)
  Fine glass waste has been found to be a suitable addition to lime mortars because of the high amorphous content. The behavior of fresh air lime mortars and natural hydraulic lime mortars modified by foam glass dust is ...
 • How Humic Acids Affect the Rheological and Transport Properties of Hydrogels 

  Klučáková, Martina; Smilek, Jiří; Sedláček, Petr (MDPI, 2019-04-19)
  Huminové kyseliny jsou považovány za látky s tzv. supramolekulární strukturou, jež je základem jejich unikátních vlastností a fungování v přírodě. Naše studie potvrdila, že již malý přídavek těchto látek do agarozových ...
 • Hyaluronanové hydrogely na bázi CTAT 

  Velcer, Tomáš
  Tato práce zkoumá vlastnosti a chování fázově separovaných hydrogelů připravených interakcí hyaluronanu s opačně nabitými tenzidy. Pro porovnání byly vybráni tři zástupci, konkrétně cetyltrimethylamonium bromid, chlorid a ...
 • Hydrodynamické vlastnosti systémů hyaluronanu a lysinu 

  Kunert, Vojtěch
  Tato bakalářská práce prozkoumává interakce mezi hyaluronanem a částečně protonizovanými aminokyselinami lysinem a argininem. K popsání interakcí bylo využito reologie a viskozimetrie. K jejich kontrole pak pH-metrie a ...
 • Hydrogely na bázi kladně nabitých poylelektrolytů 

  Jarábková, Sabína
  Tato diplomová práce se zabývá studiem fyzikálních hydrogely na bázi kladně nabitých polyelektrolytů. Předmětem studia je prozkoumání interakcí vybraných kladně nabitých polyelektrolytů s opačně nabitými tenzidy ve vodě a ...
 • Interakce aminojílů s polyelektrolyty přírodního původu 

  Jančík Procházková, Anna
  Tato práce se zabývá přípravou produktů interakce aminojílů s polyelektrolyty přírodního původu, konkrétně byla zvolena sodná sůl kyseliny hyaluronové jako polyelektrolyt. Cílem bylo nalézt koncentrační a objemové poměry ...
 • Interakce hyaluronanu a amfifilních molekul 

  Venerová, Tereza
  Tato práce je zaměřena na interakce hyaluronanu (Hya) a amfifilních molekul. Pomocí metody fluorescenční sondy bylo provedeno mapování interakcí různých tenzidů s hyaluronanem. Pro bližší zkoumání byl vybrán cetyltrimetylamonium ...
 • Interakce tenzidů se směsí hyaluronanů o různé molekulové hmotnosti 

  Vašíčková, Kamila
  Bylo zkoumáno chování systému směsi hyaluronanů o dvou různých molekulových hmotnostech s tenzidy. Směsi hyaluronanů byly 17 kDa s 1,46 MDa, 73 kDa s 1,46 MDa, 300 kDa s 1,46 MDa, 806 kDa s 1,46 MDa a 1800 kDa s 1,46 MDa. ...