Now showing items 1-6 of 6

 • Charakterizace interakcí hyaluronanu a albuminu 

  Mikolášová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výzkum fyzikálních interakcí mezi kyselinou hyaluronovou a bílkovinou albuminem. K výzkumu interakcí bylo použito měření pH, konduktivity, viskozity, turbidity a reometrie. Interakce ...
 • Chování hyaluronan-albuminových komplexů ve fyziologickém prostředí 

  Šuleková, Nikola
  Tato bakalářská práce pojednává o interakcích vysokomolekulové a nízkomolekulové kyseliny hyaluronové (HA) s hovězím sérovým albuminem (BSA) ve fyziologickém prostředí. Navazuje na předešlé práce o interakcích HA s amfifilními ...
 • Příprava a charakterizace hybridních hydrogelových matric 

  Magera, Lukáš
  Předložená bakalářská práce si klade za cíl přípravu a její následnou optimalizaci hybridních hydrogelů, které představují díky svým unikátním vlastnostem materiál s vysokým aplikačním potenciálem. Hybridní hydrogely mají ...
 • Studium interakcí polyelektrolytů s kladně nabitými dusíkatými amfifilními látkami 

  Zeman, Jan
  Tato studie se zaměřuje na výzkum fyzikálních interakcí polyelektrolytů polystyrensulfonátu a kyseliny hyaluronové s dusíkatými amfifilními látkami, jež jsou reprezentovány aminokyselinou lysinem a albuminem. K výzkumu ...
 • Studium relaxačních vlastností hydrogelů s využitím reologických technik 

  Lorenc, Pavel
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem relaxace a časového namáhání viskoelastických látek (hydrogelů) pomocí vybraných reologických technik především s ohledem na oscilační testy. Byly připraveny a při měření ...
 • Vliv nanočástic na polymerní řetězce v roztoku. 

  Bayer, Adam
  Vysoký měrný povrch použitých nanočástic a jejich srovnatelná velikost s polymerními řetězci jsou nejdůležitějšími vlastnostmi plniva při přípravě suspenzí nenewtonovského charakteru. Takové struktury mají při různých ...