Now showing items 1-2 of 2

  • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

    Dostálová, Lea
    KONCEPT - Jiný než očekávaný přístup k problému - Snaha o implementaci staletími prověřeného modelu tzv. městského domu (v parteru umístěn obchod či služby, v podlaží pak bydlení) do podmínek Přerova 21. Století. Je to ...
  • Vitalita v architektonickém prostoru 

    Eyer, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
    Disertační práce bude zaměřena na zkoumání faktorů, které ovlivňují vitalitu v architektonickém prostoru. Jedná se de facto o renesanci a aktualizaci postupů, které již v minulosti ať vědomě či nevědomě byly člověkem ...